17:23 03/03/2023

TP.HCM sẽ thành lập Trung tâm Chuyển đổi số

Phạm Vinh -

Tất cả cơ sở dữ liệu của TP.HCM phải được lưu trữ, quản lý tại Trung tâm dữ liệu Thành phố, được đảm bảo an toàn thông tin theo quy định…

Hội nghị triển khai Chiến lược quản trị dữ liệu TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 diễn ra sáng 3/3 tại UBND TP.HCM.
Hội nghị triển khai Chiến lược quản trị dữ liệu TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 diễn ra sáng 3/3 tại UBND TP.HCM.

Ngày 3/3/2023, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược quản trị dữ liệu TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chiến lược là một trong các kết quả quan trọng của chương trình hợp tác giữa UBND TP.HCM và Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2022 – 2023. 

Tham dự hội nghị có Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam bà Carolyn Turk, Tổng lãnh sự Australia tại TP.HCM bà Sarah Hooper cùng các chuyên gia và đại diện các sở, ban, ngành, TP. Thủ Đức.

THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ TP.HCM

Tại hội nghị, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, thời gian qua, TP.HCM đã chủ động đề ra nhiều giải pháp thực hiện nhằm triển khai đô thị thông minh và chuyển đổi số. TP.HCM đã xác định “dữ liệu số” là một nền tảng, chìa khóa quan trọng để chuyển đổi số một cách toàn diện, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số, xây dựng chính quyền số, phát triển đô thị thông minh, đô thị sáng tạo tại TP.HCM.

 
"TP.HCM đã xác định “dữ liệu số” là một nền tảng, chìa khóa quan trọng để chuyển đổi số một cách toàn diện, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số, xây dựng chính quyền số, phát triển đô thị thông minh, đô thị sáng tạo tại TP.HCM."
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

"TP.HCM mong muốn triển khai chương trình chuyển đổi số cũng như Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh thành công. Muốn thực hiện tốt nội dung này, chắc chắn bằng trí tuệ, sức lực của thành phố chưa thể đáp ứng được. Vì vậy, thành phố rất cần sự hợp tác quốc tế để huy động được sự hỗ trợ từ bên ngoài. Thành phố xem đây là nguồn rất quan trọng", Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.

Ngày 6/2/2023, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-UBND về phê duyệt Chiến lược quản trị dữ liệu của TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược dữ liệu). Đây là một trong các kết quả quan trọng của Chương trình hợp tác giữa UBND TP.HCM và Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2022–2023.

Trong quá trình xây dựng Chiến lược dữ liệu, thành phố đã nhận được sự tư vấn và góp ý của đội ngũ chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, đồng thời đã tổ chức các hội thảo về quản trị dữ liệu nhằm lắng nghe các ý kiến chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia về những chiến lược, định hướng, chính sách thúc đẩy phát triển công tác quản trị dữ liệu của thành phố; các yêu cầu, kỳ vọng về sử dụng dữ liệu phục vụ công tác quản trị của lãnh đạo các sở, ban, ngành, TP. Thủ Đức, quận, huyện, các hiệp hội, doanh nghiệp nhà nước.

Nhấn mạnh vai trò của các sở, ngành trong thực hiện chiến lược quản trị dữ liệu của TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị các sở, ngành phối hợp các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai tại các địa bàn quận, huyện, TP. Thủ Đức. Các quận, huyện, TP. Thủ Đức triển khai tạo lập cơ dữ liệu chuyên ngành đảm bảo, khai thác phát triển sử dụng dữ liệu cho hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Nội vụ chủ trì nghiên cứu, tham mưu cho thành phố để thành lập Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM và thực hiện đến cuối tháng 6/2023. 

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam bà Carolyn Turk bày tỏ mong muốn TP.HCM tiếp tục đầu tư xây dựng thể chế phù hợp để quản lý tài sản dữ liệu một cách an toàn và tối đa hóa giá trị của tài sản dữ  liệu. Ngân hàng Thế giới sẵn sàng hợp tác cùng với TP.HCM để triển khai chiến lược dữ liệu và giúp cho thành phố trong các hoạt động về chuyển đổi số để tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh và phát triển.

KHAI PHÁ TIỀM NĂNG DỮ LIỆU, PHỤC VỤ TỐT CÁC HOẠT ĐỘNG

Chiến lược dữ liệu được xây dựng nhằm khai phá tiềm năng của dữ liệu để phục vụ tốt hơn cho hoạt động của các cơ quan chính quyền thành phố, cung cấp dịch vụ thân thiện và hiệu quả hơn cho người dân, tăng năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, hướng đến phát triển kinh tế số một cách toàn diện và bền vững. 

Chiến lược dữ liệu của TP.HCM hướng đến các mục tiêu như cụ thể hóa các nhiệm vụ về triển khai kho dữ liệu dùng chung, triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành và số hóa, sử dụng hiệu quả dữ liệu số hóa đã được xác định tại Chương trình Chuyển đổi số thành phố, Đề án Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh và kiến trúc chính quyền điện tử thành phố. 

Ngoài ra, Chiến lược dữ liệu tạo lập các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin nền tảng phục vụ mục tiêu chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh của Thành phố; Thúc đẩy trao đổi, chia sẻ, sử dụng và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước của Thành phố, hướng đến quản trị và điều hành, ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Bên cạnh đó, chuẩn hóa các nhóm dữ liệu đảm bảo kết nối, chia sẻ, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng thời, cung cấp dữ liệu thống nhất, tin cậy, bảo mật và an toàn cho người dân, doanh nghiệp, và các nhà nghiên cứu để khai thác sử dụng nhằm tạo giá trị gia tăng, tạo tiền đề phát triển kinh tế dữ liệu, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho Thành phố; Nâng cao năng lực và kỹ năng của đội ngũ cán bộ công chức Thành phố về quản trị dữ liệu; Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc tạo lập, quản lý, giám quản và sử dụng dữ liệu số.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, Chiến lược dữ liệu của thành phố sẽ tập trung vào 3 nhóm dữ liệu chính: 

  1. Nhóm dữ liệu về người dân: Nhóm dữ liệu hành chính, Nhóm dữ liệu hộ tịch, Nhóm dữ liệu y tế, Nhóm dữ liệu giáo dục, Nhóm dữ liệu an sinh.
  2. Nhóm dữ liệu tài chính – doanh nghiệp: Nhóm dữ liệu tổng hợp và thống kê thu chi ngân sách, Nhóm dữ liệu quản lý đầu tư công, Nhóm dữ liệu doanh nghiệp – hộ kinh doanh cá thể.
  3. Nhóm dữ liệu về đất đai – đô thị: Nhóm dữ liệu đất đai, dữ liệu nền thông tin địa lý, Nhóm dữ liệu ngành xây dựng, Nhóm dữ liệu giao thông, Nhóm dữ liệu quy hoạch – kiến trúc.
 
Một số chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2025 như sau:
- 100% hệ thống thông tin quản lý về đất đai, cấp phép xây dựng, quy hoạch được hình thành thống nhất trên địa bàn Thành phố nhằm duy trì, cập nhật, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, phát triển đô thị.
- Hoàn thành tạo lập dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, dữ liệu về an sinh; dữ liệu về thành lập, tình hình hoạt động doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể của Thành phố; dữ liệu về thu-chi ngân sách, giải ngân đầu tư công.
- Các Sở, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện mỗi năm có ít nhất một sáng kiến sử dụng dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định.
- 100% cơ sở dữ liệu của thành phố phải được lưu trữ, quản lý tại Trung tâm dữ liệu thành phố, được đảm bảo an toàn thông tin theo quy định.
Theo kế hoạch của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia thì chủ đề của năm 2023 - Năm quốc gia về dữ liệu số là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”. Chiến lược quản trị dữ liệu của thành phố được xây dựng và tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ nhằm đạt được mục tiêu của quốc gia nói chung và của TP.HCM nói riêng.