08:00 17/01/2023

Nghị quyết 31: Đẩy mạnh phân quyền để TP.HCM phát triển đúng với vai trò, sứ mệnh

Ban Mai -

Sáng 16/01/2023, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Cầu Thủ Thiêm 2 tại TP.HCM.
Cầu Thủ Thiêm 2 tại TP.HCM.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM và các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ.

SÁU NHÓM GIẢI PHÁP TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thành ủy TP.HCM đề ra các nhóm nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả nhất Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã thay mặt Thành ủy TP.HCM trình bày chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết 31, được chia ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện.

Thứ nhất, thành phố thực hiện việc nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố trong triển khai thực hiện Nghị quyết 31.

Quán triệt nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của thành phố là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng trên cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam bộ thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Luôn hướng đến xây dựng thành phố là trung tâm kinh tế tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, đào tạo, công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại TP.HCM - Ảnh: PC.
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại TP.HCM - Ảnh: PC.

Trong đó, thành phố sẽ cơ cấu lại tổng thể kinh tế đặt trong mối quan hệ với vùng, cả nước và quốc tế; gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động cao.

Xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có chất lượng và giá trị gia tăng cao (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; công nghệ thông tin - viễn thông; khoa học - công nghệ; du lịch; logistics...).

Phát triển mạnh, đồng bộ hệ thống logistics cấp quốc gia, quốc tế gắn với cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, các trục hành lang kinh tế trọng điểm và tuyến thương mại liên vùng gắn với thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ngành logistics đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Có cơ chế, chính sách, hạ tầng kỹ thuật phù hợp để sớm xây dựng thành công Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM; hỗ trợ phát triển đồng bộ các thị trường; thúc đẩy kinh tế tri thức...

Thực hiện chuyển đổi mô hình các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng phát triển công nghệ cao, sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... Phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế; hoàn thiện mô hình quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp...

Thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng chính sách ưu đãi và xúc tiến đầu tư nhằm chủ động thu hút có chọn lọc đầu tư trong nước và nước ngoài...

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, trình bày chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31 - Ảnh: PC.   
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, trình bày chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31 - Ảnh: PC.   

Thứ ba, TP.HCM sẽ tập trung thực hiện nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Phát triển đô thị TP.HCM theo hướng đa trung tâm nhằm giảm áp lực dân số, hạ tầng, bảo toàn cảnh quan khu vực nội thành cũ.

Chủ động thúc đẩy liên kết vùng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 24 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu của TP...

Thứ tư, TP.HCM tập trung phát triển mạnh mẽ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

Đồng thời, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thứ năm, tổ chức thực hiện cơ chế đột phá thu hút nguồn lực đầu tư phát triển và thúc đẩy xã hội hóa trong một số lĩnh vực. Áp dụng thí điểm việc lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công - tư để triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và khoa học - công nghệ.

Thứ sáu, thành phố sẽ triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chính sách vượt trội được Bộ Chính trị đồng thuận, Quốc hội thông qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép để phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong giai đoạn mới.

THỂ CHẾ HOÁ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN TP.HCM

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP.HCM, ngay sau khi Nghị quyết 31 của Bộ chính trị được ban hành, thành phố có nhiều sự phấn khởi, đầy niềm tin và hy vọng.

Ông Nên cho biết thêm, trước khi Nghị quyết 31 ra đời, Bộ Chính trị đã ban hành 3 nghị quyết quan trọng cho TP.HCM, đó là Nghị quyết 01/1982, Nghị quyết 20/2002 và Nghị quyết 16/2012.

Qua 40 năm thực hiện 3 nghị quyết trên của Bộ Chính trị, vai trò, tầm vóc của thành phố ngày càng được khẳng định, nhưng vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế. Vì vậy, Nghị quyết 31 cần khắc phục được những tồn tại, yếu kém, hạn chế từng mắc phải, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

“Nghị quyết đã được ban hành, vấn đề là làm sao để có thể thể chế hóa nghị quyết, phân cấp mạnh những gì có thể cho TP.HCM, giao lại quyền cho Chính phủ, bộ ngành phối hợp với thành phố để triển khai thực hiện”, ông Nên nhấn mạnh.

Nghị quyết 31 đã xác định quan điểm và mục tiêu rõ hơn vị trí, sứ mệnh của TP.HCM. Đó là không so sánh TP.HCM với cả nước mà so sánh với các thành phố lớn khác trên thế giới. Đó cũng là trách nhiệm mà TP.HCM phải quyết tâm, nỗ lực thực hiện mục tiêu và tầm nhìn đã nêu trong Nghị quyết 31. Chỉ có thể thực hiện điều này mới đưa thành phố phát triển.

Đối với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 31, ông Nên cho rằng cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TP.HCM khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả việc phân cấp, phân quyền cho HĐND và UBND TP.HCM nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực. Ngoài ra, thí điểm chính sách mang tính đột phát để TP.HCM chủ động huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển. Giữ tỷ lệ điều tiết ngân sách TP.HCM theo mức hiện nay cho đến hết năm 2025 và tiếp tục giữ ở mức không thấp hơn trong các năm tiếp theo, tạo điều kiện cho thành phố có nguồn lực bổ sung cho các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược, đầu tư phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm và nâng cao phúc lợi của người dân…

Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, cho biết Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh việc ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho TP.HCM - Ảnh: PC.
Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, cho biết Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh việc ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho TP.HCM - Ảnh: PC.

Tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, cho biết Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh việc ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ thành phố, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TP.HCM khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Ông Thưởng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ sớm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho phát triển của TP.HCM.

Trong đó, sớm ban hành văn bản của Quốc hội, của Chính phủ về thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội phát triển TP.HCM.

Xây dựng cơ chế để cụ thể hóa thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, chọn TP.HCM làm thí điểm chủ trương này; hoàn thiện thể chế, chính sách về đô thị đặc biệt, chính quyền đô thị; sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết 31...

“Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển TP.HCM, không chỉ của riêng TP.HCM, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước, nhất là các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung bộ và Tây Nguyên cần tích cực phối hợp, tăng cường liên kết, hợp tác, chung tay xây dựng TP.HCM theo đúng tinh thần Nghị quyết đã nêu”, ông Thưởng nhấn mạnh.