17:33 25/06/2022

Tránh việc chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc chữa bệnh

Phúc Minh -

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương phối hợp với Sở Y tế, cơ sở khám chữa bệnh theo dõi tiến độ đấu thầu thuốc của từng gói thầu tập trung, tránh việc chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc điều trị...

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì cuộc họp. Ảnh - Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì cuộc họp. Ảnh - Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngày 25/6, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã chủ trì cuộc họp với Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến việc cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đó, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo dõi tiến độ đấu thầu thuốc của từng gói thầu tập trung, đấu thầu bổ sung tại sở y tế, các cơ sở khám chữa bệnh để kịp thời có ý kiến, tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị và phát sinh việc mua sắm thuốc không đúng quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn có ngay các giải pháp cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư y tế để điều trị cho người bệnh bảo hiểm y tế.

Nhấn mạnh tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là vấn đề nghiêm trọng, đang diễn ra tại một số cơ sở khám chữa bệnh, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương cần phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm để phối hợp với ngành Y tế giải quyết ngay tình trạng trên.

Đồng thời, cần chủ động đề nghị Sở Y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tổ chức đấu thầu mua sắm theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá khi chưa có kết quả đấu thầu. Đấu thầu, mua sắm kịp thời đáp ứng yêu cầu điều trị đối với các thuốc nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 của các thuốc thuộc danh mục đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia theo phân cấp của Bộ Y tế.

Cùng với đó, theo dõi, đôn đốc việc mua sắm thuốc đảm bảo các cơ sở thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết đối với thuốc đấu thầu tập trung theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Thông tư số 15/2019/TT-BYT.

Về công tác đấu thầu mua sắm và cung ứng vật tư y tế, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp với Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn rà soát kết quả đấu thầu, số lượng vật tư y tế còn tồn và thời gian dự kiến sử dụng hết tại cơ sở khám chữa bệnh, thời gian dự kiến hoàn thành quy trình đấu thầu. Từ đó, xây dựng kế hoạch và thực hiện đấu thầu mua sắm, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Trước đó, qua thực tế theo dõi và phản ánh của người bệnh cho thấy, xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại một số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 1566 /BHXH-CSYT gửi Bộ Y tế đề nghị phối hợp có chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc này để không làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế.

Đồng thời, cơ quan này cũng ban hành công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh triển khai thực hiện ngay một số nội dung khắc phục nhanh chóng tình trạng trên, tuyệt đối không để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua các thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục được hưởng.