14:04 15/05/2022

Tuần giao dịch "rực lửa", hơn 230 mã trên HOSE giảm trên 10%

Thuỷ Tiên -

Tuần giao dịch vừa qua chứng kiến đà giảm mạnh của cả thị trường. Riêng trên HOSE, ngoài 10 mã giảm mạnh nhất thì còn tới 30 mã khác giảm trên 20%; hơn 110 mã giảm từ 15% đến 20% và gần 80 mã giảm từ 10% đến 15%...

Tuần giao dịch "rực lửa", hơn 230 mã trên HOSE giảm trên 10% - Ảnh 1
Tuần giao dịch "rực lửa", hơn 230 mã trên HOSE giảm trên 10% - Ảnh 2
Tuần giao dịch "rực lửa", hơn 230 mã trên HOSE giảm trên 10% - Ảnh 3
Tuần giao dịch "rực lửa", hơn 230 mã trên HOSE giảm trên 10% - Ảnh 4
Tuần giao dịch "rực lửa", hơn 230 mã trên HOSE giảm trên 10% - Ảnh 5
Tuần giao dịch "rực lửa", hơn 230 mã trên HOSE giảm trên 10% - Ảnh 6
Tuần giao dịch "rực lửa", hơn 230 mã trên HOSE giảm trên 10% - Ảnh 7
Tuần giao dịch "rực lửa", hơn 230 mã trên HOSE giảm trên 10% - Ảnh 8
Tuần giao dịch "rực lửa", hơn 230 mã trên HOSE giảm trên 10% - Ảnh 9