11:13 07/06/2007

Ưu đãi xây dựng nhà ở cho người lao động

Thanh Vân

Thủ tướng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc ưu đãi đối với các dự án xây dựng nhà ở cho người lao động trong khu công nghiệp

Đa số công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất vẫn phải sống tập trung trong các khu nhà trọ tồi tàn - Ảnh: dothi.net.
Đa số công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất vẫn phải sống tập trung trong các khu nhà trọ tồi tàn - Ảnh: dothi.net.
Thủ tướng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc ưu đãi đối với các dự án xây dựng nhà ở cho người lao động trong khu công nghiệp.

Theo Công văn số 3039/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Thủ tướng mà Văn phòng Chính phủ gửi các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tập hợp các quy định của pháp luật hiện hành về các chính sách ưu đãi về tài chính - tín dụng, đất đai… áp dụng đối với các dự án xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng sớm trình Thủ tướng xem xét đề án phát triển nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tập trung.