19:22 09/06/2022

Vai trò của Hiệp hội bất động sản Việt Nam cần được phát huy hơn nữa

Phan Dương -

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào thành công chung của ngành Xây dựng và sự phát triển của thị trường bất động sản...

Phát biểu tại Đại hội Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội trong việc phối hợp và tư vấn cho Bộ Xây dựng và cung cấp thông tin, tư vấn, giám định, phản biện xã hội về các luật và quy định; triển khai tổ chức nhiều hoạt động, đề án chất lượng phục vụ cho sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam…

BỐN ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh đến bốn đóng góp nổi bật và quan trọng của Hiệp hội bất động sản đối với thị trường.

Thứ nhất, Hiệp hội đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả vai trò của tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong phản biện và đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam luôn chủ động và tiên phong nêu lên các vấn đề khó khăn vướng mắc trong tiếp cận đất đai, trong thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng, quản lý sau đầu tư đối với các dự án kinh doanh bất động sản; các khó khăn vướng mắc làm hạn chế sự phát triển của thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, trong đó là các bất cập cụ thể ảnh hướng tới sự phát triển của phân khúc căn hộ du lịch (condotel); các vướng mắc trong việc phát triển dự án nhà ở xã hội…

Có thể khẳng định, thông tin tư vấn và phản biện của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam là cơ sở tham khảo quan trọng để Bộ Xây dựng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh phát biểu tại Đại hội Hiệp hội bất động sản Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh phát biểu tại Đại hội Hiệp hội bất động sản Việt Nam.

Thứ hai, các hoạt động nghiên cứu khoa học của VNREA có giá trị lý luận và thực tiễn cao. "Hàng năm, Hiệp hội tham gia vào một số đề tài nghiên cứu khoa học do Bộ Xây dựng giao và đã cung cấp số liệu về thị trường, các luận cứ khoa học và thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng công tác, tham mưu cho Bộ Xây dựng và các ngành trong quá trình hoạch định chính sách, pháp luật có liên quan. Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản hàng tháng, hàng quý do Hiệp hội phát hành là nguồn thông tin tin cậy được các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp và báo chí sử dụng thường xuyên, góp phần định hướng thị trường phát triển lành mạnh, hiệu quả và bền vững", Thứ trưởng Bùi Hồng Minh đánh giá.

Thứ ba, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam không những tổ chức quy tụ rất nhiều doanh nghiệp bất động sản trong nước mà còn phát huy được vai trò cầu nối cho các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2022, VNREA không ngừng tổ chức các hoạt động ngoại giao, tiếp xúc, làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội quốc tế, nhằm tăng cường hợp tác, xúc tiến đầu tư cho các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam…

Thứ tư, với tiêu chí thiết thực và hiệu quả, hàng năm VNREA còn triển khai sâu rộng, mạnh mẽ các hoạt động kết nối và xúc tiến đầu tư để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường.

BA NHIỆM VỤ BỔ SUNG

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng lưu ý đến ba nhiệm vụ mà Hiệp hội cần phát huy thêm để tiếp tục nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Hiệp hội.

Một là, cần xây dựng chương trình hoạt động theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình phát triển nhà ở quốc gia, Chương trình hành động và chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Trong giai đoạn tới, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia trong lĩnh vực luật, kinh tế, tài chính, đầu tư bất động sản… và các cơ quan quản lý đồng hành cùng doanh nghiệp bất động sản Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và nền kinh tế số đang phát triển nhanh, đưa chuyển đổi số vào thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản.

Hiệp hội cũng cần bám sát Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 được Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 của Chính phủ, Chương trình hành động và nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng để xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hiệp hội phù hợp với tình hình thực tiễn.

Qua đó, góp ý về giải pháp phát triển đô thị gắn với sự vận hành và phát triển minh bạch của thị trường bất động sản, nhất là các đô thị vệ tinh của một số đô thị lớn; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước nâng cao chất lượng phát triển đô thị cả về kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng, kiến trúc, nhà ở, chất lượng sống của người dân; giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị có tầm nhìn dài hạn, hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung nhằm từng bước kết nối với mạng đô thị thông minh trong khu vực và thế giới, xây dựng các đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, ứng phó biến đổi khí hậu...;

Đồng thời, góp ý về việc xây dựng cơ chế minh bạch đánh giá giá trị đất đai, thị trường bất động sản và tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, bất động sản công nghiệp cũng như hoàn thiện khung pháp lý cho các loại hình bất động sản…

Hai là, Hiệp hội cần tiếp nhận và thực hiện tốt một số dịch vụ công trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh do các cơ quan quản lý Nhà nước chuyển giao, như: tổ chức các hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật và hội nhập quốc tế; các khóa học bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực hiểu biết về kinh tế, pháp luật, môi trường, phòng chống cháy nổ, nghĩa vụ nộp thuế, các chế độ chính sách đối với người lao động cho các doanh nghiệp hội viên; nhận đặt hàng thực hiện những hoạt động nghiên cứu, phát triển ngành, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững.

Ba là, nên tăng cường các hoạt động vận động chính sách, bảo vệ doanh nghiệp trong các tranh chấp hợp đồng thương mại; tổ chức giao lưu với các tổ chức quốc tế, các tổ chức, doanh nghiệp ở các địa phương khác; tham gia hoà giải các tranh chấp giữa hội viên, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh; tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp, người sử dụng lao động với các cơ quan Nhà nước để trao đổi thông tin và ý kiến về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh;

Ngoài ra, cần duy trì giao ban định kỳ giữa các hiệp hội doanh nghiệp và trao đổi thông tin, lập chung danh sách các doanh nghiệp hội viên giữa các hiệp hội; tham vấn thống nhất giữa các hiệp hội trong việc kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương về cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và vì phát triển bền vững.

 

Đại hội Hiệp hội bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ V (2022 - 2027) đã diễn ra trong hai ngày 8- 9/6 tại Hà Nội và Tp.HCM, với sự tham dự của 500 đại biểu. Đại hội góp phần định hướng sự phát triển của lĩnh vực bất động sản nhằm tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, gắn với hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế số - nhân tố quyết định tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

ông Nguyễn Văn Khôi
ông Nguyễn Văn Khôi

Với phương châm “Đổi mới - Trí tuệ - Phát triển”, mục tiêu đưa Hiệp hội không ngừng lớn mạnh trong giai đoạn tới, Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ V gồm những người có năng lực, tạo được niềm tin đối với doanh nghiệp hội viên, giúp các hội viên tháo gỡ những vướng mắc, xây dựng phương hướng, giải pháp và tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đại hội. Theo đó, ông Nguyễn Văn Khôi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội được bầu làm Chủ tịch VNREA nhiệm kỳ 2022 – 2027.