07:56 08/06/2022

Hơn 37.000 tỷ đồng nợ xấu bất động sản, Ngân hàng Nhà nước đang giám sát chặt chẽ

Đào Vũ

Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra hồ sơ cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản để kiểm soát nợ xấu và rủi ro thanh khoản kỳ hạn...

Bằng nhiều cách khác nhau, dòng vốn cho thị trường bất động sản luôn có nguồn gốc từ ngân hàng
Bằng nhiều cách khác nhau, dòng vốn cho thị trường bất động sản luôn có nguồn gốc từ ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng vừa có báo cáo "Một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV", trong đó có một số vấn đề liên quan đến tín dụng bất động sản.

Theo Thống đốc, tính đến cuối tháng 4/2022, tổng dư nợ đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 2.288.278 tỷ đồng, tăng 10,19% so với cuối năm 2021, chiếm tỷ trọng 20,44% trong tổng dư nợ đối với nền kinh tế. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu của lĩnh vực này là 1,62%, khoảng 37.000 tỷ đồng.

Người đứng đầu ngành ngân hàng cho biết thêm, đang có nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực này. Bởi lẽ, thị trường bất động sản biến động mạnh; tình trạng thổi giá gây sốt ảo bất động sản, tình trạng đấu giá đất với giá cao bất thường... ảnh hưởng đến việc cấp tín dụng, định giá tài sản đảm bảo của tổ chức tín dụng.

Hiện tại, khoảng 94% dư nợ tín dụng bất động sản là cho vay trung và dài hạn (từ 10 - 25 năm), trong khi nguồn huy động của ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn. Như vậy, chênh lệch kỳ hạn và lãi suất giữa nguồn vốn và cho vay đối với lĩnh vực này là rủi ro lớn đối với các ngân hàng.

Nhận định lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản là một trong các lĩnh vực rủi ro đối với các hoạt động ngân hàng, Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện nhiều giải pháp quản lý, bao gồm: hoàn thiện hành lang pháp lý thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng; giám sát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng dư nợ và chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực chứng khoán và bất động sản để kịp thời phát hiện dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro và có biện pháp xử lý phù hợp, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống các tổ chức tín dụng.

“Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đã và đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng, tập trung kiểm tra các hồ sơ cấp tín dụng lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng. Từ đó phát hiện các vấn đề, tồn tại, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng để kịp thời xử lý vi phạm, đưa ra các kiến nghị, khuyến nghị cụ thể hạn chế rủi ro của các tổ chức tín dụng trong hoạt động cấp tín dụng nói chung và trong lĩnh vực bất động sản nói riêng”, Thống đốc nhấn mạnh.