15:01 06/07/2017

VCBS vào Top 10 công ty nắm thị phần lớn nhất hai sàn chứng khoán

Anh Tú

VCBS là một trong 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất tại HOSE và HNX

Giao dịch tại VCBS.<br>
Giao dịch tại VCBS.<br>
Ngày 5/7/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố thông tin 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, VCBS là một trong 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất tại HOSE. Đồng thời, VCBS cũng trong Top 10 công ty nắm thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết và thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất tại HNX.

Cụ thể, trên HOSE, VCBS nắm 3,55% thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trong quý 2 và nắm 3,41% thị phần trong 6 tháng năm 2017.

Còn tại HNX, VCBS nắm 3,33% thị phần môi giới cổ phiếu trong quý 2 và 3,58% thị phần trong 6 tháng. Bên cạnh đó, VCBS cũng thuộc nhóm công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ nắm trên 10%.