20:10 28/12/2019

Vi phạm nhiều lỗi, VIG bị phạt 275 triệu đồng

Hà Anh

SSC đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX)

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VIG trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VIG trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX).

Theo đó, VIG bị phạt tổng cộng 275 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi như: không có đủ người hành nghề chứng khoán; Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, cho khách vay khi không đủ tiền và báo cáo không đúng thời hạn.

Cụ thể: công ty bị phạt 40 triệu đồng do công ty không đảm bảo số lượng người hành nghề chứng khoán tối thiểu cho nghiệp vụ tự doanh và nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán theo quy định tại Trụ sở và Chi nhánh Hà Nội.

Tiếp theo công ty bị phạt 50 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Cụ thể: bà Đỗ Thị Hải là nhân viên hành chính nhân sự kiêm kế toán của Công ty, chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với các nghiệp vụ hoạt động nhưng ký tên trên một số hợp đồng mở tài khoản của khách hàng với vai trò nhân viên mở tài khoản.

Công ty bị phạt tiếp 125 triệu đồng là do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định. Cụ thể: trong năm 2017 và năm 2018, công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi trên tài khoản của khách hàng không có đủ 100% tiền tại thời điểm đặt lệnh.

Cuối cùng là bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét, Báo cáo tỷ lệ tài chính tại ngày 30/6/2019 đã soát xét.

Theo báo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019, VIG báo lỗ quý 3 là 1,56 tỷ - cùng kỳ lãi hơn 1,5 tỷ, 9 tháng lỗ 5,1 tỷ đồng – cùng kỳ lãi hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu môi giới giảm, các hoạt động của công ty thực hiện để tái cấu trúc tài chính công ty nên không phát triển nhiều các nghiệp vụ kinh doanh của công ty – trong khi đó, chi phí chỉ phát sinh tối thiểu để duy trì hoạt động. Do vậy, kết quả kinh doanh của công ty lỗ và giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến ngày 30/9/2019, lợi nhuận chưa phân phối của công ty lỗ 146,36 tỷ đồng – tăng 5 tỷ so với hồi đầu năm