19:03 29/11/2019

Vi phạm về giao dịch ký quỹ, 2 công ty chứng khoán bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) do vi phạm về giao dịch ký quỹ

Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS)
Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) do vi phạm về giao dịch ký quỹ.

Theo đó, PHS và YSVN cùng bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi theo quy định tại Khoản 22 và Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (Quảng Ninh) cũng bị Ủy ban Chứng khoán ký quyết định phạt với số tiền là 90 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: từ ngày 13/10/2017 đến ngày 01/06/2018, Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, tổ chức liên quan đến ông Bùi Quang Đạo, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (mã CPI-UpCoM) đã bán 490.563 cổ phiếu CPI nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán và HNX.