12:55 21/08/2019

Vietnam Airlines điều chỉnh giảm hàng loạt chỉ tiêu 2019

Thanh Hà

Tổng công ty Hàng không Việt Nam điều chỉnh giảm mạnh doanh thu hợp nhất so với mục tiêu kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua

Vietnam Airlines điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu hợp nhất xuống còn 104,593 tỷ đồng, giảm gần 6,36% của mức 111.700 tỷ đồng được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
Vietnam Airlines điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu hợp nhất xuống còn 104,593 tỷ đồng, giảm gần 6,36% của mức 111.700 tỷ đồng được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ra nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2019, theo đó giảm mạnh doanh thu hợp nhất so với mục tiêu kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Cụ thể, Vietnam Airlines điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu hợp nhất xuống còn 104,593 tỷ đồng, giảm gần 6,36% của mức 111.700 tỷ đồng được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Hãng hàng không quốc gia đồng thời cũng điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu công ty mẹ còn 78.313 tỷ đồng, so với mức thông qua trước đó là 82.500 tỷ đồng, tương ứng giảm 5%.

Đối với các chỉ tiêu hành khách vận chuyển, hành khách luân chuyển cũng được Vietnam Airlines điều chỉnh giảm so với kế hoạch trước đó. Cụ thể, công ty này đề ra chỉ tiêu khách vận chuyển năm 2019 là 23.4 triệu khách, giảm 6% so với kế hoạch trước đó. Chỉ tiêu khách luân chuyển điều chỉnh giảm hơn 5% còn 38.4 tỷ khách.km.

Đối với chỉ tiêu hàng hóa vận chuyển, HVN điều chỉnh giảm chỉ tiêu hàng hóa vận chuyển từ 373.5 ngàn tấn về còn 357 ngàn tấn, giảm 4.4% so với kế hoạch trước đó.

Các chỉ tiêu khác được giữ nguyên theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trước đó, theo báo cáo kinh doanh 6 tháng đầu năm của Vietnam Airlines, doanh thu thuần của hãng đạt 49.675 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018. Cơ cấu doanh thu của Vietnam Airlines nghiêng nhiều về vận tải hàng không với 40.483 tỷ đồng, tăng trưởng 3,8% và chiếm tỷ trọng tới 81%.

Doanh thu bán hàng và doanh thu hoạt động phụ trợ vận tải hàng không lần lượt đạt 6.934 tỷ đồng và 2.226 tỷ đồng, tăng 7,1% và 9,9%. Còn lại là doanh thu khác với 470 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,6%.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của Vietnam Airlines ở mức 6.451 tỷ đồng, giảm 3,5%. Trong kỳ, hãng hàng không này ghi nhận 612 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 24%. Song song, chi phí tài chính ở mức 1.544 tỷ đồng, giảm 26%; chi phí bán hàng ở mức 2.783 tỷ đồng, tăng 7,4% và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 1.287 tỷ đồng, tăng 15%.

Kết thúc nửa đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của Vietnam Airlines đạt 1.785 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với nửa đầu năm ngoái.