07:16 24/02/2021

Vinaconex lên kế hoạch chào mua công khai Vinaconex 25 và Nedi2

Hà Anh

Nguồn vốn để thực hiện mua công khai lượng cổ phiếu trên sẽ được Vinaconex lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu, các quỹ và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty

Tính đến ngày 31/12/20202, công ty có 2.191 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Tính đến ngày 31/12/20202, công ty có 2.191 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã VCG-HOSE) vừa thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu của Vinaconex 25 (mã VCC-HNX) và Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (mã ND2-UpCoM).

Cụ thể: HĐQT Vinaconex dự kiến chào mua công khai 2,88 triệu cổ phiếu VCC, chiếm 24% vốn điều lệ của VCC. Nếu thành công, VCG sẽ nâng sở hữu từ 6.120.000 cổ phiếu, chiếm 51% vốn lên 9 triệu cổ phiếu, chiếm 75% vốn tại VCC.

Mức giá chào mua công khai không thấp hơn bình quân giá tham chiếu của 60 ngày giao dịch liền trước ngày gửi giấy đăng ký chào mua công khai và không thấp hơn giá mua cao nhất của các đợt chào mua công khai đối với cổ phiếu VCC thời gian này. Mức giá cụ thể sẽ do HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc quyết định.

Còn tại ND2, Vinaconex cũng đã phê duyệt phương án chào mua công khai 6.881.245 cổ phiếu, nâng sở hữu tại ND2 từ mức 19.115.614 cổ phiếu, chiếm 38,24% vốn lên 25.996.859 cổ phiếu, chiếm 52% vốn tại ND2.

Mức giá chào mua công khai cổ phiếu ND2 cũng không được thấp hơn bình quân giá tham chiếu của 60 ngày giao dịch liền trước ngày gửi giấy đăng ký chào mua công khai và không thấp hơn giá mua cao nhất của các đợt chào mua công khai đối với cổ phiếu ND2 thời gian này. Giá cụ thể sẽ do HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc quyết định.

Theo kế hoạch, việc chào mua VCC và ND2 sẽ được Vinaconex kéo dài từ 30-60 ngày, dự kiến triển khai trong quý 1 - 2/2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Mục đích chào mua nhằm tăng tỷ lệ sở hữu nhưng không làm thay đổi hoạt động của 2 đơn vị trên.

Trong đó nguồn vốn để thực hiện mua công khai lượng cổ phiếu trên sẽ được Vinaconex lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu, các quỹ và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

Trong năm 2020, VCG ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 5.495 tỷ đồng, giảm 42,2% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.712 tỷ đồng, tăng 117,6% so với cùng kỳ (787 tỷ đồng) và hoàn thành hơn 2 lần kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2020, công ty có 2.035 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền; hơn 1.518 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và 2.191 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; gần 892 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển; thăng dư vốn cổ phần là hơn 355 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/2, cổ phiếu VCG giảm 300 đồng, xuống 49.400 đồng/cổ phiếu.