21:28 21/04/2021

Vinhomes chia cổ tức 45% bằng cổ phiếu và tiền mặt

MINH TÚ

Nguồn chi trả cổ tức "khủng" này lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2020

Vinhomes dự kiến chia cổ tức 2020 với tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu và 15% bằng tiền mặt.
Vinhomes dự kiến chia cổ tức 2020 với tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu và 15% bằng tiền mặt.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes (HOSE: VHM) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 45% bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Cụ thể, Vinhomes sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%, tương đương 986,85 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành. Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngoài ra, Vinhomes còn trả thêm cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Với hơn 3,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinhomes sẽ chi ra khoảng 4.934 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. 

Nguồn chi trả cổ tức "khủng" này lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2020. Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất của Vinhomes từ trước đến nay. Sau khi kết thúc đợt chia cổ tức này vốn điều lệ Vinhomes sẽ tăng lên gần 43.000 tỷ đồng.

Vinhomes chia cổ tức 45% bằng cổ phiếu và tiền mặt - Ảnh 1.

Biểu đồ giá VHM trong 3 tháng gần nhất

Tính đến 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất của Vinhome ghi nhận là 56.259 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 28.206 tỷ đồng, tăng 16%; phần lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 27.351 tỷ đồng, tăng 26%.

Tương tự, công ty mẹ của Vinhomes là Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) cũng vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020. 

Tỷ lệ chia cổ tức là 12,5%, tương đương với lượng phát hành là 422,8 triệu cổ phiếu. Cũng như Vinhomes, cổ phiếu phát hành thêm của Vingroup không bị hạn chế chuyển nhượng.

Vinhomes chia cổ tức 45% bằng cổ phiếu và tiền mặt - Ảnh 2.

Giá cổ phiếu VIC tăng mạnh trong 3 tháng gần nhất.

Tính đến 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của Vingroup là 6.189 tỷ đồng, trên báo cáo tài chính hợp nhất là 4.360 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện cho trả cổ tức của cả Vinhomes lẫn Vingroup dự kiến trong quý 3 và quý 4 năm nay, sau khi được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 20/4, giá cổ phiếu VHM dừng ở mức 108.600 đồng/cổ phiếu, tăng gần 10,3% so với thời điểm cách đây 3 tháng. Còn VIC giao dịch ở mức 143.100 đồng/cổ phiếu, tăng mạnh 38,5% so với thời điểm ngày 20/1/2021, cách đây 3 tháng.