09:29 06/10/2011

VNECO4 bị phạt 200 triệu đồng do tăng vốn khi chưa đủ điều kiện

Minh Hà

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 sẽ phải hoàn trả lại tiền mua chứng khoán nếu nhà đầu tư có yêu cầu

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 5/10/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 753/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4.

Cụ thể: căn cứ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 cho thấy: Trong năm 2011, công ty đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn từ 9,04 tỷ lên 11,2 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/NQ-VNECO4-ĐHĐCĐ ngày 24/2/2011 khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật Chứng khoán (vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm chào bán là 9,04 tỷ đồng).
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt VNECO4 là 200 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 8 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 
Công ty phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi xảy ra các khiếu kiện, khiếu nại (nếu có); hoàn trả lại tiền mua chứng khoán nếu nhà đầu tư có yêu cầu.