09:04 29/09/2015

Vốn làm quốc lộ còn dư sẽ dùng xây 25 cầu

Song Hà

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Thủ tướng cho phép sử dụng phần vốn dư để đầu tư bổ sung 25 cầu

Theo báo cáo của Chính phủ, chương trình thay thế cầu yếu trên các quốc lộ trong cả nước được triển khai qua hai giai đoạn, sử dụng vốn vay của JICA.<br>
Theo báo cáo của Chính phủ, chương trình thay thế cầu yếu trên các quốc lộ trong cả nước được triển khai qua hai giai đoạn, sử dụng vốn vay của JICA.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý chủ trương đầu tư 25 cầu để thay thế 31 cầu đã dừng hoặc điều chuyển sang các dự án khác, thuộc dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2, sử dụng vốn vay của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Theo báo cáo của Chính phủ, chương trình thay thế cầu yếu trên các quốc lộ trong cả nước được triển khai qua hai giai đoạn, sử dụng vốn vay của JICA. Giai đoạn 1 đã hoàn thành 144 cầu đưa vào khai thác. Giai đoạn 2 dự kiến thực hiện 82 cầu với tổng mức đầu tư trên 5.800 tỷ đồng.

Bộ Giao thông Vận tải đã rà soát, dừng và chuyển sang các dự án khác với tổng số 31/82 cầu, gồm 11 cầu chỉ sửa chữa, gia cố và chưa cần thay thế; cầu Ghép trên quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Diễn Châu được chuyển sang dự án mở rộng quốc lộ 1; 14 cầu chuyển sang sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ; 4 cầu chuyển sang sử dụng vốn xã hội hóa BOT; cầu Xà Ợt 2 trên quốc lộ 9 đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển sang dự án khác.

Sau khi rà soát, kinh phí quốc lộ 2 dự kiến còn dư khoảng 1.900 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị Thủ tướng cho phép sử dụng phần vốn dư nêu trên để đầu tư bổ sung 25 cầu, gồm cầu Tân Phong trên tuyến đường bộ mới nối quốc lộ 10 với quốc lộ 21, vượt sông Đào thuộc tỉnh Nam Định; và 24 cầu sử dụng vốn vay JICA và vốn đối ứng còn dư của giai đoạn 2).

Tổng kinh phí đầu tư cho 25 cầu nêu trên là 1.686 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thủ tướng đồng ý điều chỉnh quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh đối với quy mô quốc lộ 14B đoạn Túy Loan - cầu Hà Nha, thuộc tuyến đường Túy Loan - Thạnh Mỹ từ 2 làn xe thành 4 làn xe.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải quyết định việc đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn Túy Loan - cầu Hà Nha, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành.