08:26 04/04/2011

VPH sẽ phát hành cổ phiếu bằng mệnh giá theo tỷ lệ 2:1

Minh Hà

Đại hội đồng cổ đông VPH thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2011 và một số nội dung khác

Dự án Khu phức hợp La Casa của VPH.
Dự án Khu phức hợp La Casa của VPH.
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2011 và một số nội dung khác.

Cụ thể, tổng doanh thu thuần năm 2010 đạt 84,060 tỷ đồng; tổng thu nhập sau thuế của chủ sở hữu Công ty là 9,64 tỷ đôngf, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 362 tỷ đồng.

Năm 2011, Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh 2011 với doanh thu đạt 377,27 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 64,8 tỷ đồng.

Về kế hoạch hoạt động năm 2011, công ty tiếp tục thực hiện và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra và đầu tư vào các dự án như: Dự án khu phức hợp Lacasa tọa lạc tại phường Phú Thuận, quận 7; Dự án khu dân cư Phú Mỹ (10 nền phân lô mới), quận 7; Dự án khu dân cư sinh thái, Nhơn Đức, Nhà Bè; Bán các căn hộ dự án Sài Gòn mới do công ty mua để kinh doanh; Căn hộ PMT do công ty mua để kinh doanh.

Để bổ sung nguồn vốn và triển khai các dự án trọng điểm trên, Đại hội cổ đông thông qua phát hành 1,38 triệu cổ phiếu tương ứng 13,8 tỷ đồng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và 13,86 triệu cổ phiếu tương ứng với 138,56 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty cũng thông qua phát hành không quá 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi theo hình thức riêng lẻ.

Đồng thời, Đại hội cổ đông thông qua về việc xin rút vốn khởi các công ty thành viên gồm: Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè, Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng; Công ty Cổ phần Vạn Phú Hưng; Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng; Công ty Cổ phần Kim Cương Xanh, Công ty Cổ phần Vạn Khải với tổng số vốn thực góp là 26,465 tỷ đồng trên tổng số vốn góp là 38,265 tỷ đồng.