15:37 02/03/2023

“Vua xuất khẩu gạo” đã có lãi sau nhiều năm chìm trong thua lỗ

Châu Anh -

Tổng công ty Lương thực miền Nam - Vinafood 2 từng là nhà sản xuất gạo lớn nhất cả nước với 22 công ty con và công ty liên kết được hưởng nhiều ưu đãi của Chính phủ. Tuy nhiên, kể từ năm 2013 đến 2021, doanh nghiệp này đã liên tục chìm trong thua lỗ kéo dài. Năm 2022, doanh nghiệp này đã “đột phá” với khoản lãi 88,339 tỷ…

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với Vinafood 2
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với Vinafood 2

Năm 2021 Vinafood 2 có doanh thu thuần gần như đi ngang so với kết quả năm trước và lỗ ròng hơn 351 tỉ đồng. Qua đó, tổng lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm 2021 đã nâng lên gần 2.654 tỉ đồng. Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân là do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch nên tình hình xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn, chi phí phát sinh lớn nên lợi nhuận giảm mạnh.

Đây là những chỉ số kinh doanh đáng thất vọng với một doanh nghiệp lớn của Nhà nước, có nhiều điều kiện, lợi thế so với các doanh nghiệp khác.

Nhưng năm 2022, khi đại dịch đi qua, Vinafood 2 đang có những tín hiệu lạc quan trong sản xuất kinh doanh. Ngày 1/3, tại Hà Nội, đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có cuộc họp về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và đề án cơ cấu lại Vinafood 2.

Theo sản lượng quy gạo bán ra ước thực hiện năm 2022 là 1.132.978 tấn, đạt 126,57% so với kế hoạch năm, bằng 115,24% so với cùng kỳ năm trước; bột mì bán ra ước thực hiện năm 2022 là 20.410 tấn; cá cơm thành phẩm bán ra ước thực hiện năm 2022 là 281 tấn; thực phẩm chế biến bán ra ước thực hiện năm 2022 là 15.200 tấn; bao bì bán ra ước thực hiện năm 2022 là 9.009 tấn; nước khoáng bán ra ước thực hiện năm 2022 là 15 triệu lít, đạt 100% so với kế hoạch năm, bằng 107,55% so với cùng kỳ năm trước.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2022, tình hình thị trường thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, riêng đối với Tổng công ty tình hình tài chính luôn trong tình trạng khó khăn, đặc biệt từ năm 2021 các ngân hàng cắt giảm hạn mức, dẫn đến thiếu vốn kinh doanh, thiếu dòng tiền trả nợ vay.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của toàn Tổng công ty đã có sự ổn định và tăng trưởng về mọi mặt, trong đó ngành hàng chính là lương thực với sản lượng bán ra và doanh thu vượt kế hoạch đề ra.

Tổng doanh thu ước thực hiện năm 2022 là 17.794,257 tỷ đồng đạt 113,22% so với kế hoạch năm, đạt 106,46% so với cùng kỳ. Về lợi nhuận trước thuế, tổng hợp toàn Tổng công ty năm 2022 ước lãi 88,339 tỷ đồng đạt 100,68% kế hoạch năm; Nộp ngân sách ước thực hiện năm 2022 là 158,003 tỷ đồng; Tiền lương bình quân ước thực hiện là 8,03 triệu đồng/người/tháng.

Mức tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2022 đã được cải thiện và tăng 19,43% so với năm 2021, đây là tín hiệu đáng mừng và là kết quả của việc thực hiện chủ trương rà soát, định biên lao động theo hướng tinh gọn để nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Sau khi lắng nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Vinafood 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy nhận định, nhóm đại diện vốn nhà nước và Hội đồng quản trị của Vinafood 2 trong thực hiện kịp thời những giải pháp linh hoạt, đột phá để cải thiện tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt quyết liệt trong kiện toàn nhân sự; chủ động trong rà soát, phân loại tài sản; sắp xếp bộ máy doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp không hiệu quả, mất vốn; tăng cường thu hồi công nợ khó đòi...

Về phương hướng năm 2023, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị Tổng công ty tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Ủy ban trong thời gian qua về tăng cường công tác quản lý vốn, tài sản đầu tư tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Vinafood 2 cần tập trung cao độ cho công tác quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty; song song với đó là phối hợp với Vụ Nông nghiệp và các cơ quan liên quan hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với một số cơ sở nhà, đất còn có vướng mắc, trên cơ sở đó khai thác tối đa nguồn lực về đất đai, tài sản để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Vinafood 2 cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung đầy đủ, kịp thời các quy chế, quy trình quản trị nội bộ nhằm tăng cường, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý điều hành, bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của đơn vị.

Ngoài ra, Vinafood 2 cần tiếp tục tăng cường hiệu quả phối hợp, thống nhất trong Hội đồng quản trị, giữa đại diện vốn nhà nước với cổ đông chiến lược, các cổ đông khác thông qua hoàn thiện Điều lệ, các quy chế người đại diện, quy chế phối hợp, quy chế làm việc, quy chế quản trị doanh nghiệp hiện đại phù hợp với công ty đại chúng; triển khai áp dụng các ứng dụng khoa học công nghệ vào quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của Tổng công ty.