12:00 11/11/2020

Xi măng Hà Tiên 1 dự chi 548 tỷ trả cổ tức 2019

Hà Anh

Ngày 30/11 tới HT1 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Ngày thực hiện chi trả là ngày 11/12/2020

Sơ đồ giá cổ phiếu HT1 - Nguồn: HOSE.
Sơ đồ giá cổ phiếu HT1 - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019.

Theo đó, ngày 30/11 tới HT1 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Ngày thực hiện chi trả là ngày 11/12/2020.

Với 381.589.911 cổ phiếu đang lưu hành, Xi măng Hà Tiên 1 sẽ chi gần 548 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho các cổ đông.

Được biết, doanh thu thuần 9 tháng năm 2020 đạt gần 5.751 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng, hoàn thành gần 71% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 462 tỷ đồng, giảm 12,8% so với cùng kỳ.

HT1 cho biết, lợi nhuận sau thuế 9 tháng giảm so với cùng kỳ là do sản lượng tiêu thụ giảm do dịch bệnh kéo dài. Ngoài ra, công ty tăng lỗ từ hoạt động tài chính do lỗ đánh giá chênh lệch tỷ giá số dư cuối kỳ các khoản vay ngoại tệ tại thời điểm cuối quý 3/2020. Cụ thể: quý 3 này lỗ chênh lệch tỷ giá là 5,5 tỷ - cũng kỳ lãi chênh lệch tỷ giá là 21,2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2020, Xi măng Hà Tiên 1 có hơn 384 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm gần 500 tỷ so với hồi đầu năm - trong đó có tiền gửi ngân hàng giảm từ gần 542 tỷ còn gần 172 tỷ đồng; 1.039 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 770 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 70 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.