12:09 13/08/2019

Yeah1 bớt lỗ sau soát xét

Hà Anh

YEG cho biết, lợi nhuận sau thuế sau soát xét tăng 11,23% từ hơn 46 tỷ lên 51,17 tỷ đồng là do điều chỉnh việc ghi nhận lãi các khoản cho vay nội bộ trong Tập đoàn

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu YEG từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu YEG từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét bán niên năm 2019.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2019, thì lợi nhuận sau thuế sau soát xét tăng 11,23% từ hơn 46 tỷ lên 51,17 tỷ đồng là do điều chỉnh việc ghi nhận lãi các khoản cho vay nội bộ trong Tập đoàn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét 2019, YEG báo lỗ hơn 102,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 94 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -93,77 tỷ đồng, EPS -3.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, theo báo cáo tự lập, công ty báo lỗ hợp nhất là hơn 103,5 tỷ đồng với nguyên nhân là do công ty đã tiến hành trích lập dự phòng một số khoản liên quan đến chuyển nhượng vốn đầu tư tại ScaleLab LLC và hoạt động kinh doanh một số mảng bị ảnh hưởng sau sự cố với YouTube.

Tính đến ngày 30/6/2019, vốn chủ sở hữu của YEG giảm 183 tỷ so với hồi đầu năm còn 1.375 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 13,4 tỷ đồng.

Được biết, từ ngày 18/6 đến ngày 17/7/2019, công ty đã mua được 1.774.340 cổ phiếu trên 2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ như đã đăng ký với giá giao dịch bình quân 79.748 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018. Như vậy, YEG đã chi 141,5 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu quỹ nói trên.

Trên thị trường, từ đầu năm đến nay giá cổ phiếu YEG đã giảm 76,76% từ 238.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 56.300 đồng/cổ phiếu.