19:23 15/10/2021

11,9 triệu căn nhà sẽ được sửa chữa, xây mới

Phan Nam

“Giai đoạn 2021-2030: phát triển và cải tạo nhà ở đạt 1,032 tỷ m2, tương ứng với khoảng 11,9 triệu căn nhà; Đến 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu nguời toàn quốc đạt khoảng 30 m2 sàn/người”. Đây là mục tiêu được đề ra tại dự thảo Chiến lược nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngày 14/10, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì, với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, các hiệp hội và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.

DIỆN TÍCH NHÀ Ở ĐÃ TĂNG THÊM 3,8M2/NGƯỜI

Nhìn lại công tác phát triển nhà ở trong thời gian qua, đại diện Bộ Xây dựng đánh giá, sau gần 10 năm thực hiện  Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, đến nay việc phát triển nhà ở đã đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng nhà ở ngày càng được nâng cao, từng bước tạo điều kiện để người dân.

Đặc biệt là người nghèo, các đối tượng xã hội có khó khăn về nhà ở đã được cải thiện chỗ ở. Đa số các hộ dân đều có nhà ở và đang sống trong những ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố; tỷ lệ hộ sống trong nhà kiên cố hoặc bán kiên cố tăng lên tới 93,1% tổng số hộ có nhà ở. Qua đó, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

 
Đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt 24,4 m2. Tại khu vực đô thị đạt 25,1 m2 sàn/người (tăng thêm 3,8 m2 sàn/người so với năm 2011). Tại khu vực nông thôn năm 2020 đạt 24,0 m2 sàn/người (tăng 6,2 m2 sàn/người so với năm 2011).

Hơn nữa, hệ thống các quy định của pháp luật và các cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở đã được ban hành mới; điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực phát triển nhà ở. Chính sách phát triển nhà ở thương mại trong giai đoạn 2011- 2020 đã khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển xây dựng nhà ở, đa dạng hóa các sản phẩm nhà ở, đáp ứng được phần lớn nhu cầu nhà ở của người dân.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia giai đoạn 2011-2020, xác định các tồn tại, vướng mắc, dự báo nhu cầu nhà ở nói chung và của các nhóm đối tượng cần được hỗ trợ về nhà ở, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện Dự thảo lần thứ 5 Chiến lược nhà quốc gia 2021-2030.

ĐẾN 2030: DIỆN TÍCH NHÀ Ở ĐẠT 30M2/NGƯỜI

Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2040 đặt ra một số mục tiêu cơ bản: Phấn đấu phát triển và cải tạo sửa chữa nhà ở trong giai đoạn 2021-2030 đạt 1,032 tỷ m2, tương ứng với khoảng 11,9 triệu căn nhà. Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu nguời toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27 m2 sàn/người, đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 30 m2 sàn/người.

Đồng thời, tăng tỷ trọng cơ cấu nhà cho thuê, đa dạng hóa, đẩy mạnh việc phát triển nhà ở thương mại có diện tích trung bình và có giá cả hợp lý, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân. Đẩy mạnh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại các đô thị gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.

 Xây dựng và kết cấu lại các chính sách cụ thể riêng cho từng loại hình nhà ở, nhóm đối tượng mục tiêu của chính sách nhà ở xã hội bao gồm công nhân, người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân; Hoàn thiện, sửa đổi quy định về việc quản lý, phát triển nhà ở theo quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà.

“Xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước giao cho ngành Xây dựng. Đây cũng là định hướng quan trọng để nghiên cứu, xây dựng và ban hành chính sách về nhà ở trong thời gian tới, là căn cứ để các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 và định hướng đến năm 2040”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, quan điểm phát triển nhà ở trong giai đoạn tới là tạo điều kiện cho mọi người dân có chỗ ở, chú trọng nâng cao chất lượng nhà ở, cập nhật xu hướng phát triển nhà ở xanh, thông minh; phát triển nhà ở phải gắn với phát triển đô thị, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư cũ; phát triển nhà ở trong bối cảnh hậu Covid-19; phát triển nhà ở gắn với phát triển thị trường bất động sản bền vững... Quan trọng là, phải có chính sách trọng tâm tới nhóm đối tượng nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, các hiệp hội và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đã nhất trí cho rằng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 cũng là căn cứ quan trọng đề xuất sửa đổi Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản trong thời gian tới.

 
Đến nay, cả nước đã hoàn thành khoảng 260 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, tương ứng khoảng 110.000 căn, tương đương 5,5 triệu m2 nhà ở. Hiện đang tiếp tục triển khai hơn 270 dự án, tương đương khoảng 256.000 căn, với tổng diện tích khoảng 12,8 triệu m2 nhà ở. Đồng thời, hỗ trợ nhà ở cho khoảng 500.000 hộ dân, tương đương với khoảng 2 triệu người dân là những người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, người nghèo khu vực thiên tai, bão lụt.