18:12 21/12/2021

11 tháng, doanh thu vàng miếng của PNJ tăng 22,2% so với cùng kỳ

Hà Anh

11 tháng năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.755 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 10,4% xuống còn 837 tỷ đồng.

sơ đồ kết quả kinh doanh 11 tháng của PNJ.
sơ đồ kết quả kinh doanh 11 tháng của PNJ.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và 11 tháng năm 2021.

Theo đó, tháng 11/2021, doanh thu thuần của PNJ đạt 2.160 tỷ đồng, tăng 18,9% và lợi nhuận sau thuế đạt 140 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 11 tháng năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.755 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 10,4% xuống còn 837 tỷ đồng.

Như vậy, sau 11 tháng đầu năm, PNJ hoàn thành 79,8% kế hoạch doanh thu và 68,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đặt ra cho năm 2021.

PNJ cho biết tăng trưởng doanh thu theo kênh. Cụ thể:

+ Doanh thu kênh lẻ lũy kế 11 tháng vẫn duy trì được tăng trưởng 8,4% so với năm 2020. Các chương trình thúc đẩy bán hàng (Black Friday, Ưu đãi đặc quyền VIP…) trong tháng 11 đều vượt kế hoạch. Doanh thu bán hàng online lũy kế 11 tháng tăng trưởng 137% so với cùng kỳ.

+ Doanh thu sỉ luỹ kế 11 tháng giảm 7% so với cùng kỳ.

+ Doanh thu vàng miếng luỹ kế 11 tháng tăng trưởng 22,2%.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 11 đạt 18,3% so với mức 20,3% cùng kỳ 2020. Lũy kế 11 tháng, biên lợi nhuận gộp đạt 18,4% so với mức 19,8% cùng kỳ 2020.

Tổng chi phí hoạt động trong tháng 11 giảm 11,5% so với cùng kỳ 2020. Luỹ kế 11 tháng, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp đạt 62,5%.

Luỹ kế 11 tháng, PNJ đã mở mới 21 cửa hàng (trong đó 20 cửa hàng PNJ Gold, 1 cửa hàng PNJStyle), nhãn hàng Pandora đã đạt mốc 12 cửa hàng và PNJ Style đạt 7 cửa hàng ở các thành phố lớn. Bên cạnh việc mở mới, Công ty đã giảm 18 cửa hàng PNJ Silver, 1 cửa hàng CAO.