14:19 08/08/2013

Bà Nguyễn Thanh Phượng chuyển nhượng cổ phần quỹ Bản Việt

Thu Thủy

Bà Nguyễn Thanh Phượng được chuyển nhượng 11% vốn điều lệ quỹ Bản Việt sang ngân hàng Bản Việt

Giao dịch tại Viet Capital Bank.<br>
Giao dịch tại Viet Capital Bank.<br>
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 465/QĐ-UBCK chấp thuận việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Asset Management - VCAM).

Theo đó, bà Nguyễn Thanh Phượng được chuyển nhượng 1.650.000 cổ phần, chiếm 11% vốn điều lệ VCAM. Khi giao dịch hoàn tất, số cổ phần sở hữu của bà Phượng còn 4.830.000 cổ phần, chiếm 32,2% vốn điều lệ VCAM.

Phía nhận chuyển nhượng số cổ phần nêu trên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (Viet Capital Bank). Sau giao dịch, Vietcapital Bank sẽ nắm 1.650.000 cổ phần quỹ Bản Việt, chiếm 11% vốn điều lệ công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 7/8/2013.

Bà Phượng là thành viên sáng lập của Công ty Chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities - VCSC) và VCAM. Bà đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VCSC và VCAM kể từ thời điểm thành lập năm 2007.

Ngoài ra, bà Phượng cũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viet Capital Bank từ tháng 2/2012.