06:00 31/07/2021

Bắc Giang: 28 dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng

Thanh Xuân

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang vừa thống kê các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư mới chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, khuyến cáo người dân cần tìm hiểu trước khi đầu tư...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 61 dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư mới đang thực hiện đầu tư. Trong đó, có 10 dự án đã hoàn thành, 15 dự án cơ bản hoàn thành, 16 dự án đang thực hiện thi công, 10 dự án đang giải phóng mặt bằng, 10 dự án đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trong 61 dự án này có 33 dự án đủ điều kiện chuyển nhượng và 28 dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng với tổng diện tích là 479,37 ha.

Các dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng tại Bắc Giang.
Các dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng tại Bắc Giang.

Sở Xây dựng Bắc Giang cho biết, tại các dự án, khu đô thị, khu dân cư mới ở một số địa phương và ven các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện xảy ra tình trạng "thổi giá", tăng giá quá mức, huy động vốn khi chưa được phép, chưa đủ điều kiện đã chuyển nhượng, mua bán... Sở Xây dựng Bắc Giang đã công bố thông tin thống kê về nội dung các dự án, khu đô thị, khu dân cư mới chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.

Trước tình trạng trên, để làm lành mạnh thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã đưa ra một số giải pháp: Ban hành một số văn bản về hướng dẫn thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản; Tăng cường tuyên truyền, công khai về thông tin các dự án, phối hợp vào cuộc xử lý những dự án đăng tin không đúng sự thật;

Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình hoạt động bất động sản trên địa bàn tỉnh nhằm uốn nắn, chấn chỉnh các chủ đầu tư, các sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tránh dư luận xấu và tránh rủi ro cho người dân. Cùng với đó là nghị UBND các huyện, nơi có dự án khi nhận được phản ánh về rao bán đất nền phân lô, nhà ở khi chưa đủ điều kiện thì ngay lập tức cắm biển cảnh báo để người dân biết, tránh bị lừa.

Thời gian tới, Sở Xây dựng cũng tiếp tục làm tốt công tác dự báo cung - cầu, trên cơ sở nghiên cứu quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển cho từng sản phẩm; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Khuyến khích, huy động các nguồn lực, nhà đầu tư có tiềm lực, uy tín để triển khai các dự án bất động sản có chất lượng cao.

Riêng về đội ngũ môi giới bất động sản, Sở sẽ quan tâm quản lý, tham mưu cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho những người làm môi giới chân chính có điều kiện hành nghề chính đáng, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển một cách lành mạnh và bền vững. Trước mắt, năm 2021, Sở phối hợp với Hiệp hội bất đông sản tỉnh mở lớp cấp chứng chỉ hành nghề đối với người đủ điều kiện.