21:36 10/05/2021

Bất chấp KBC báo lãi lớn, Dragon Capital tiếp tục bán ra hơn 2,5 triệu cổ phiếu

Hà Anh -

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) vừa công bố báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của Tổng Công ty...

KBC cho biết, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý 1/2021 đạt 599,2 tỷ đồng - tăng gần 8 lần so với cùng kỳ là do công ty ghi nhận tăng doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị.
KBC cho biết, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý 1/2021 đạt 599,2 tỷ đồng - tăng gần 8 lần so với cùng kỳ là do công ty ghi nhận tăng doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị.

Theo đó, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán 2.562.800 cổ phiếu KBC  - trong đó, KB Vietnam Focus Balanced Fund bán ra 562.800 cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán 2 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Dragon Capital tương ứng giảm từ 38.136.700 cổ phiếu, chiếm 8,1% xuống còn 35.573.900 cổ phiếu, chiếm 7,57% vốn tại KBC. Thời gian giao dịch là ngày 10/5/2021.

Trước đó, vào ngày 16/4 Dragon Capital đã bán ra 781.500 cổ phiếu - trong đó, KB Vietnam Focus Balanced Fund bán 641.500 cổ phiếu và Samsung Vietnam Securities Master  Investment Trust (Equity) đã bán 140.000 cổ phiếu và giảm sở hữu từ gần 9,12% xuống còn 8,95% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/5, giá cổ phiếu KBC giảm nhẹ đạt 35.800 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý 1/2021, doanh thu thuần của KBC đạt 2.002 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần quý 1/2020 (555,81 tỷ đồng) - trong đó, doanh thu cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản chiếm hơn 1.904 tỷ đồng, tăng cao gấp 3 lần cùng kỳ;

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh từ 16,5 tỷ lên mức 42 tỷ đồng. Doanh thu tăng mạnh nên trong kỳ, các loại chi phí đều tăng như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết quả, KBC vẫn báo lãi trước thuế đạt 882 tỷ - cùng kỳ đạt 135 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt đạt gần 714 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 94 tỷ) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 599,2 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm 2020 (53,8 tỷ).

Năm 2021, KBC dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 6.600 tỷ đồng, gấp 2,7 lần và lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng, gấp 7,4 lần năm 2020. Như vậy, KBC đã thực hiện được hơn 30% chỉ tiêu doanh thu và 30% chỉ tiêu lợi nhuận.

KBC cho biết, lợi nhuận hợp nhất quý 1/2021 đạt 714,5 tỷ đồng - trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 599,2 tỷ đồng - tăng gần 8 lần so với cùng kỳ là do công ty ghi nhận tăng doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị.