08:49 22/02/2012

Bộ Công Thương lên tiếng về chất lượng xăng dầu và giá gas

Y Nhung

Sẽ kiến nghị sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan đến kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh gas cần làm tốt công tác đăng ký giá, niêm yết và các quy định liên quan trong hệ thống phân phối của mình.
Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh gas cần làm tốt công tác đăng ký giá, niêm yết và các quy định liên quan trong hệ thống phân phối của mình.
Bộ Công Thương đã chính thức lên tiếng về chất lượng xăng dầu và giá gas, sau khi tiến hành họp với các đơn vị có liên quan.

Trong công văn gửi các cơ quan báo chí phát đi ngày 21/2, Bộ Công Thương cho biết: trong hai ngày 16 – 17/2, Bộ đã chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu về tăng cường quản lý, giám sát chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối; Hiệp hội Gas Việt Nam và một số doanh nghiệp kinh doanh gas về kiểm soát chất lượng, giá cả mặt hàng gas trong thời gian vừa qua.

Đối với mặt hàng xăng dầu, hiện đầu mối quản lý nhà nước về chất lượng xăng dầu là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát hệ thống phân phối, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu (doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý) chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng xăng dầu của mình.

Trên thực tế, thời gian vừa qua, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xử lý 237 vụ vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 1,68 tỷ đồng, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của 13 cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm.

Tuy nhiên, để tăng cường công tác quản lý chất lượng xăng dầu trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý Thị trường phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đặc biệt là chất lượng xăng dầu, điều kiện kinh doanh xăng dầu, quy định về đại lý kinh doanh xăng dầu (tổng đại lý chỉ được ký hợp đồng làm tổng đại lý cho một doanh nghiệp đầu mối; đại lý chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một tổng đại lý hoặc một doanh nghiệp đầu mối).

Vụ Thị trường trong nước làm đầu mối phối hợp với Bộ Tài chính rà soát để sửa đổi và kiến nghị sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan đến kinh doanh xăng dầu (giá, chi phí lưu thông, hoa hồng đại lý...) phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ phối hợp rà soát chính sách, pháp luật về quản lý từ nhập khẩu đến sản xuất, lưu thông các hóa chất là phụ gia, dung môi hòa tan vào xăng nhằm hạn chế tối đa việc gian lận thương mại làm ảnh hưởng đến chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường.

Đối với các doanh nghiệp đầu mối, Bộ yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy trình kiểm soát chất lượng từng khâu (từ nhập khẩu đến khâu bán lẻ). Tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu, nhất là vận chuyển từ tổng kho của các doanh nghiệp đầu mối về tổng đại lý, đại lý và từ tổng đại lý đến các cửa hàng bán lẻ.

Về mặt hàng gas, hiện Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra, giám sát thương nhân kinh doanh gas đầu mối về giá bán các loại gas và áp dụng các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, Bộ đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh gas thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Đồng thời làm tốt công tác đăng ký giá, niêm yết và các quy định liên quan trong hệ thống phân phối của mình, bao gồm cả các cơ sở đại lý, bảo đảm thực hiện đúng các quy định pháp luật về đại lý.