19:46 21/09/2022

Bộ Tài chính yêu cầu Công ty Định giá và Đầu tư Việt kiểm điểm vi phạm trong thẩm định gói thầu y tế

Trâm Anh

Sau khi bị UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 70 triệu đồng và đề nghị đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp này, Bộ Tài chính đề nghị Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt kiểm điểm trách nhiệm và thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá...

Công ty cổ phần định giá và đầu tư Việt thực hiện thẩm định giá các gói thầu mua sắm của Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh không đầy đủ theo quy định.
Công ty cổ phần định giá và đầu tư Việt thực hiện thẩm định giá các gói thầu mua sắm của Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh không đầy đủ theo quy định.

Bộ Tài chính vừa có công văn số 9375/BTC-QLG gửi Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt yêu cầu thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá.

Theo đó, Bộ này yêu cầu Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt, các thẩm định viên nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Công văn này được ban hành sau khi Bộ Tài chính nhận được Quyết định số 788/QĐ-XPHC ngày 08/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt.

Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt có trụ sở chính tại số 7, ngõ 11, đường Thanh Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Đây là đơn vị thẩm định giá và cung cấp Chứng thư thẩm định giá dự toán tại 3 gói thầu mua sắm của Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh, gồm gói thầu số 02 mua máy thở và máy đo khí máu; gói thầu số 03 mua máy lọc máu liên tục; gói thầu số 04 mua máy siêu âm Doppler bằng 3 đầu dò.

Tuy nhiên, công ty thực hiện thẩm định giá một số nội dung không đầy đủ theo quy định của Tiêu chuẩn thẩm định giá số 05 về quy trình thẩm định giá, được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 6/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, kế hoạch thẩm định giá chưa đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 3, Mục II của Tiêu chuẩn định giá 05.

Tại các bước khảo sát thực tế, thẩm định viên chưa có tài liệu chứng minh việc trực tiếp tiếp cận sản phẩm hàng hóa là chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 4, Mục II.

Cùng với đó, hồ sơ báo giá cung cấp cho đơn vị thẩm định giá đối với máy thở chức năng cao không đầy đủ các thông số kỹ thuật của máy theo hợp đồng ký kết giữa các bên.

 

Công ty cổ phần định giá và đầu tư Việt bị UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 70 triệu đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Bộ Tài chính đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp này.

Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt hiện có 18 văn phòng giao dịch thẩm định giá trên cả nước. Hằng năm, công ty ký kết đến 3.000 hợp đồng thẩm định giá trên toàn quốc.

Trước những vi phạm của doanh nghiệp này, Bộ Tài chính yêu cầu: "Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt rà soát toàn bộ quy trình thẩm định giá, có biện pháp nghiêm túc chấn chỉnh các hoạt động thẩm định giá trong thời gian tới".

Cụ thể, Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu chuẩn thẩm định giá tại hồ sơ liên quan đến việc thực hiện thẩm định giá 3 gói thầu mua sắm tập trung tại Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh.

Đồng thời, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá, Hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam. Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong quá trình thực hiện thẩm định giá.

"Hoàn thiện quy định của công ty về kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ của doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Riêng đối với thẩm định viên thực hiện hồ sơ liên quan đến việc thực hiện thẩm định giá 3 gói thầu mua sắm tập trung tại Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh, Bộ Tài chính yêu cầu thẩm định viên này nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu chuẩn thẩm định giá, chấn chỉnh hoạt động hành nghề thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá, Hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam. Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong quá trình thực hiện thẩm định giá.