13:17 23/04/2019

Cán cân thương mại thâm hụt 750 triệu USD trong nửa đầu tháng 4

Duyên Duyên

Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/4, cán cân thương mại vẫn xuất siêu 620 triệu USD

Luỹ kế đến ngày 15/4, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ở mức 68,54 tỷ USD.
Luỹ kế đến ngày 15/4, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ở mức 68,54 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 4 đạt 20,19 tỷ USD, trong đó, nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu khiến cán cân thương mại thâm hụt 750 triệu USD.

Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu trong nửa đầu tháng 4 (từ 1/4 đến 15/4/2019) đạt 9,72 tỷ USD, giảm 17,3% so với nửa cuối tháng 3. Luỹ kế đến ngày 15/4, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ở mức 68,54 tỷ USD.

Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu trong kỳ này đạt 10,47 tỷ USD, giảm 2% so với 15 ngày trước đó. Luỹ kế đến ngày 15/4, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 67,92 tỷ USD.

Tính chung, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 4 đạt 20,19 tỷ USD, giảm 10% so với nửa cuối tháng trước đó. Cán cân thương mại trong kỳ này cũng thâm hụt 750 triệu USD.

Tuy nhiên, do quý 1/2019 Việt Nam đã xuất siêu 1,37 tỷ USD nên luỹ kế đến ngày 15/4, cán cân thương mại vẫn xuất siêu 620 triệu USD.

Cụ thể hơn, về xuất khẩu, luỹ kế đến 15/4, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất với hơn 14 tỷ USD. Đứng thứ hai là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với tổng kim ngạch hơn 8,25 tỷ USD.

Đứng thứ ba là nhóm hàng dệt may và nhóm hàng giày dép với kim ngạch xuất khẩu lần lượt ở mức 8,26 tỷ USD và 4,6 tỷ USD.

Về nhập khẩu, luỹ kế đến 15/4, có hai nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (kim ngạch 13,856 tỷ USD, tăng gần 2,1 tỷ USD so với cùng kỳ 2018) tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2018. Và nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (kim ngạch 10,11 tỷ USD, tăng 1,27 tỷ USD so với cùng kỳ 2018) tăng 14,4%.