19:13 05/02/2021

Cận tết, thêm nhà đầu tư cá nhân và tổ chức bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn (Quảng Bình) và Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak (Đak Lak) và bà Nguyễn Thanh Tú (Đà Nẵng)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn (Quảng Bình) và Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak (Đak Lak) và bà Nguyễn Thanh Tú (Đà Nẵng).

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Sơn (Quảng Bình) bị phạt 5 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ngày 27/12/2019 ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh (mã LNC-UpCoM) đã thực hiện giao dịch mua 13.000 cổ phiếu LNC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak (Đak Lak) bị phạt 4 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak, tổ chức liên quan với ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam (mã BVN-UpCoM) bán 100 cổ phiếu BVN nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài ra, công ty này bị phạt 55 triệu đồng do giao dịch trước khi có công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán.

Cụ thể: ngày 12/03/2020, HNX nhận được đăng ký giao dịch của Công ty về việc đăng ký bán 1.821.000 cổ phiếu BVN từ ngày 09/03/2020 đến ngày 09/04/2020. Ngày 13/03/2020, HNX công bố thông tin về việc Công ty được giao dịch từ ngày 17/03/2020. Tuy nhiên, ngày 13/03/2020 Công ty đã thực hiện bán 1.290.000 cổ phiếu BVN.

Cuối cùng, bà Nguyễn Thanh Tú (Đà Nẵng) bị phạt 31,250 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể: ngày 06/12/2018, bà Nguyễn Thanh Tú mua 75.500 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung TTZ (mã TTZ-HNX), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 318.776 lên 394.276 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,21% lên 5,21% (tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của TTZ). Tuy nhiên, đến ngày 12/03/2019, HNX mới nhận được báo cáo của bà Tú.