14:11 21/10/2009

Cấp giấy tờ nhà, đất không được quá 50 ngày

Từ Nguyên

Thủ tướng vừa ban hành nghị định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đối với trường hợp cấp lại giấy bị mất, bổ sung quyền sở hữu tài sản không được quá 20 ngày.
Đối với trường hợp cấp lại giấy bị mất, bổ sung quyền sở hữu tài sản không được quá 20 ngày.
Thủ tướng vừa ban hành nghị định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, kể từ ngày 10/12 tới, các cơ quan chức năng sẽ cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp sau: chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng và quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.

Về cơ quan tiếp nhận hồ sơ, nghị định nêu rõ: các tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư sẽ nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc sở Tài nguyên và Môi trường (văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh).

Đối với cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở Việt Nam, người dân Việt Nam có hộ khẩu tại địa phương sẽ nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (còn gọi là Văn phòng đăng ký sử dụng đất cấp huyện);  Riêng người dân sinh sống tại xã, thị trấn có thể nộp hồ sơ tại văn phòng UBND xã, thị trấn.

Về thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận, nghị định nêu rõ: cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận trong vòng tối đa 50 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ với trường hợp cấp lần đầu, không quá 30 ngày với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bổ sung quyền sở hữu tài sản, cấp lại giấy bị mất, không quá 20 ngày với trường hợp cấp đổi.

Thời gian trên không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất.

Riêng đối với các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các tài sản gắn với đất đã cấp trước ngày Nghị định có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý.

Theo pháp luật về đất đai, nhà ở hiện hành, cá nhân tổ chức được cấp nhiều loại giấy chứng nhận về nhà, đất khác nhau: sổ đỏ của Luật Đất đai 1993 công nhận quyền sử dụng đất; sổ đỏ Luật Đất đai năm 2003 quy định quyền sử dụng đất và sở hữu nhà. Riêng sổ hồng có 3 loại: sổ hồng cũ công nhận nhà và đất theo Nghị định 60/CP của Chính phủ, sổ hồng mới được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005 cùng công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; sổ hồng theo Nghị định 95/CP công nhận công trình xây dựng trên đất thuê, đất mượn.