16:23 01/12/2018

Cho vay khi chưa được thông qua, VINATRANS bị phạt tiền

Hà Anh

VINATRANS bị phạt 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị

Kết thúc quý 3, VINATRANS ghi nhận doanh thu giảm nhẹ so với cùng kỳ đạt 50 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 12 tỷ đồng.
Kết thúc quý 3, VINATRANS ghi nhận doanh thu giảm nhẹ so với cùng kỳ đạt 50 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 12 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS).

Theo đó, VINATRANS bị phạt 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, trong năm 2017, Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam cho Công ty Giao nhận Vận tải ngoại thương, là người có liên quan đối với ông Vũ Thế Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty vay 39 tỷ đồng khi chưa được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam thông qua.

Kết thúc quý 3, VINATRANS ghi nhận doanh thu giảm nhẹ so với cùng kỳ đạt 50 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 12 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2018, doanh thu giảm 12 tỷ so với cùng kỳ đạt 141 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ lên 35,7 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 1.404 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 30/9/2018, tổng tài sản của công ty tăng 26 tỷ so với hồi đầu năm lên 474 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 17 tỷ lên hơn 78 tỷ đồng - trong đó, nợ ngắn hạn là 77,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 9 tỷ so với hồi đầu năm lên hơn 139 tỷ đồng.