07:36 23/11/2022

Chủ tịch Novaland: "Không có lô trái phiếu nào bị thu hồi, nhà đầu tư không nên dựa vào tin đồn"

Kiều Linh

Đối với hoạt động phát hành trái phiếu, Tập đoàn về cơ bản đều tuân thủ với các quy định và quy tắc có liên quan tại Việt Nam. Không có trái phiếu nào bị yêu cầu thu hồi bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác.

Chủ tịch HĐQT Bùi Xuân Huy nhấn mạnh, những tin đồn trên thị trường hiện tại không phản ánh chính xác tình trạng nợ và khả năng thanh toán của Tập đoàn.
Chủ tịch HĐQT Bùi Xuân Huy nhấn mạnh, những tin đồn trên thị trường hiện tại không phản ánh chính xác tình trạng nợ và khả năng thanh toán của Tập đoàn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - “Novaland” vừa có thử gửi nhà đầu tư và cổ đông liên quan đến những thông tin lan truyền trên thị trường về tình hình tài chính hiện tại và khả năng trả nợ của Tập đoàn.

Trong thư, Chủ tịch HĐQT Bùi Xuân Huy nhấn mạnh, những tin đồn trên thị trường hiện tại không phản ánh chính xác tình trạng nợ và khả năng thanh toán của Tập đoàn.

Đối với hoạt động phát hành trái phiếu, Tập đoàn về cơ bản đều tuân thủ với các quy định và quy tắc có liên quan tại Việt Nam. Không có trái phiếu nào bị yêu cầu thu hồi bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác.

Tập đoàn đã và sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo bàn giao những bất động sản hoàn thiện theo thỏa thuận hợp đồng được ký kết bởi Tập đoàn và việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tại tất cả các siêu dự án, bao gồm Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, và các dự án khu dân cư tại khu vực trung tâm TP.HCM. Đồng thời Công ty cũng đã hoàn thành vượt tiến độ một số giai đoạn của dự án như đã cam kết với khách hàng.

Trong thời gian chờ đợi, Tập đoàn đang thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí nghiêm ngặt, bao gồm giảm chi phí và các hoạt động không cốt lõi.

Chủ tịch HĐQT Bùi Xuân Huy gửi thư nhà đầu tư và cổ đông. 
Chủ tịch HĐQT Bùi Xuân Huy gửi thư nhà đầu tư và cổ đông. 

Để đảm bảo tình hình tài chính và chuẩn bị đầy đủ cho giai đoạn sắp tới, Công ty đã tích cực làm việc với các đối tác tài chính, bao gồm cả các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, và đã có những cam kết hỗ trợ và đồng hành mạnh mẽ.

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện những nỗ lực tốt nhất để tăng cường sức khỏe tài chính và cung cấp tất cả căn hộ tài sản như đã cam kết với người mua nhà.

Công ty sẽ có thông báo tiếp theo và công bố thông tin đầy đủ và đúng thời điểm theo yêu cầu của Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam quy định về thị trường chứng khoán quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định số Nghị định 65/2022/NĐ-CP) của Chính phủ quy định về chào bán và mua bán cổ phiếu riêng lẻ phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Công ty cũng tuân thủ các Quy tắc điều chỉnh các dịch vụ niêm yết, thanh toán bù trừ, giao dịch và lưu ký của The Singapore Exchange Limited, và/hoặc các luật và quy định hiện hành khác.

"Những người nắm giữ chứng khoán của Công ty và các nhà đầu tư khác của Công ty không nên dựa vào những thông tin trên chưa được xác nhận hoặc tin đồn thị trường liên quan đến Tập đoàn. Khi xem xét các vấn đề liên quan rủi ro, bất kỳ đánh giá nào về thông tin liên quan đến Tập đoàn chỉ nên dựa trên cơ sở chính thức thông báo hoặc thông tin do Công ty cung cấp", ông Bùi Xuân Huy khuyến cáo. 

Sau 12 phiên cổ phiếu NVL của Novaland rơi tự do, giảm kịch sàn với gần trăm triệu cổ phiếu chất sàn la liệt, hôm nay một lượng khổng lồ này đã được sang tay. Đã có 129 triệu cổ phiếu được khớp ở giá sàn. Tổng giá trị khớp lệnh tương ứng với 3.000 tỷ đồng.