Chứng khoán

Không chỉ ETF, dòng vốn P-Notes mới cũng đang vào Việt Nam?

Ước tính quy mô mua ròng khổng lồ của vốn ngoại gần đây có đóng góp từ quỹ ETF ngoại mà phần lớn là của Fubon ETF khoảng 4.500 tỷ, ETF nội khoảng 1.100 tỷ. Như vậy, các quỹ ETFs chỉ chiếm khoảng hơn 30% giá trị mua ròng của tổng giá trị khối ngoại mua ròng khớp lệnh...