Chứng khoán

Blog chứng khoán: Rung lắc để rũ hàng?

Diễn biến giao dịch quan trọng nhất hôm nay là nhịp trượt khá mạnh nửa sau phiên chiều. Tính chất của hành động bán khá giống so với nhịp ép giá trong các phiên trước, vẫn là hành động của các mã trụ...