Chứng khoán

Chứng khoán chuẩn bị cho phục hồi hậu giãn cách

Tháng 9 đã đi qua được một nửa và kết quả kinh doanh quý 3 được trông đợi sẽ chịu tác động nặng nề từ việc giãn cách kéo dài. Tuy vậy chứng khoán luôn nhìn vào tương lai và tiến độ đẩy nhanh tiêm chủng đang đem đến kết quả khi hoạt động kinh tế dần được nối lại...