11:18 03/09/2015

Chuyển nhượng nhà đất duy nhất có thể không mất thuế

Bảo Quyên

Bộ Tài chính kiến nghị miễn thuế thu nhập cá nhân đối với một số đối tượng và trường hợp cụ thể

Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều trường hợp cá nhân chuyển nhượng lòng vòng trong gia đình để lách không phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản.<br>
Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều trường hợp cá nhân chuyển nhượng lòng vòng trong gia đình để lách không phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản.<br>
Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, trong đó một số đối tượng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, theo dự thảo của Bộ Tài chính, cơ quan này quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất.

Bên cạnh đó, Bộ cũng bổ sung quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ, chồng.

Bộ cho biết, theo quy định hiện hành thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Nhưng luật không quy định miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ, chồng.

Thực tế lại phát sinh vướng mắc khi bất động sản là tài sản chung của cả chồng và vợ, khi chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng cho con riêng của vợ, chồng thì chỉ được miễn thuế 50% và cá nhân chuyển nhượng hoặc nhận thừa kế, quà tặng phải nộp 50% số thuế.

Do đó, nhiều trường hợp cá nhân chuyển nhượng lòng vòng trong gia đình để lách không phải nộp 50% số thuế còn lại này.

Cũng theo dự thảo, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần của cá nhân là thành viên hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân hợp tác, liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đầu vào gắn với sản xuất, tiêu thụ và chế biến nông sản, thủy sản.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng bổ sung quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại cho Việt Nam.

Dự thảo cũng quy định giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân làm việc tại các khu kinh tế.