19:41 15/11/2019

Cổ đông CLG thắng lớn khi cổ phiếu tăng bằng lần dù lợi nhuận doanh nghiệp bết bát

Thủy Tiên

Tính đến ngày 15/11, mã cổ phiếu CLG đã có 21 phiên tăng liên tiếp trong đó có 20 phiên tăng kịch biên độ

Diễn biến giao dịch mã cổ phiếu CLG
Diễn biến giao dịch mã cổ phiếu CLG

Cổ phiếu CLG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (CotecLand) tiếp tục tăng kịch biên độ lên mức 5.490 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, mã này đã có 20 phiên tăng điểm gồm 1 phiên tăng 1,38% và 19 phiên tăng trần. Như vậy sau 21 phiên giao dịch, CLG tăng gấp 3,8 lần thị giá, từ mức 1.450 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, thanh khoản bình quân ở giai đoạn này đạt 75.000 đơn vị/phiên, đột biến so với mức 10.000 đơn vị/phiên như trước đó.

Đáng chú ý, diễn biến trên thị trường chứng khoán lại trái ngược hoàn toàn với kết quả kinh doanh của công ty này.

Cụ thể, riêng quý 3/2019, doanh thu bán hàng hợp nhất của CLG giảm tới 97% so với cùng kỳ và chỉ đạt chưa đầy 2 tỷ.

Theo lãnh đạo CotecLand giải thích, doanh thu quý 3 chủ yếu đến từ dịch vụ cho thuê, nguyên nhân giảm so với cùng kỳ là do công ty đang trong giai đoạn xúc tiến hợp đồng thi công cho các dự án mới nên chưa có doanh thu phần xây dựng.

Mặc dù doanh thu thấp nhưng chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn tương đương cùng kỳ năm trước và lần lượt ghi nhận 3,3 tỷ đồng và 4 tỷ đồng.

Vì vậy, kết thúc kỳ, công ty báo lỗ sau thuế 6,3 tỷ đồng, trong khi cùng cùng kỳ năm 2018 vẫn lãi gần 80 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu CotecLand đạt 34,9 tỷ đồng, giảm 83%; lỗ sau thuế 116,7 tỷ đồng.

Vừa qua, CotecLand đã thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 3/12. Nội dung họp dự kiến là miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020; miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu lại thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020; thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và các nội dung khác.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, công ty đã quyết định miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị và bầu mới 2 thành viên thay thế. Đồng thời cũng thay đổi toàn bộ 3 thành viên Ban kiểm soát. Chủ tịch công ty vẫn là ông Nguyễn Thế Thanh được bầu từ 15/10/2018.

Được biết, với kết quả kinh doanh sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ nên cổ phiếu CLG hiện vẫn nằm trong diện bị cảnh báo.