15:05 07/11/2021

Cổ phiếu chứng khoán đón dòng tiền mới

Thuỷ Tiên

Tuần qua, dòng cổ phiếu chứng khoán như BSI, VIX, FTS, VDS, VND... đã nổi bật nhất để tăng giá mạnh và thu hút dòng tiền lớn trên HOSE. Theo nhiều chuyên gia, đây là diễn biến sau khi con số gần 130 ngàn tài khoản cá nhân trong nước mở mới tháng 10 được công bố...

Cổ phiếu chứng khoán đón dòng tiền mới - Ảnh 1
Cổ phiếu chứng khoán đón dòng tiền mới - Ảnh 2
Cổ phiếu chứng khoán đón dòng tiền mới - Ảnh 3
Cổ phiếu chứng khoán đón dòng tiền mới - Ảnh 4
Cổ phiếu chứng khoán đón dòng tiền mới - Ảnh 5
Cổ phiếu chứng khoán đón dòng tiền mới - Ảnh 6
Cổ phiếu chứng khoán đón dòng tiền mới - Ảnh 7
Cổ phiếu chứng khoán đón dòng tiền mới - Ảnh 8
Cổ phiếu chứng khoán đón dòng tiền mới - Ảnh 9