12:26 21/02/2021

Cổ phiếu RIC vẫn chưa dứt chuỗi ngày tăng kịch trần

Thuỷ Tiên

Cổ phiếu RIC tiếp tục tăng phi mã với phiên tăng trần thứ 25 liên tiếp. Tuy thị giá tăng nhưng mã này vẫn đang nằm trong diện kiểm soát từ 8/4/2020 do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2020 là con số âm

Cổ phiếu RIC vẫn chưa dứt chuỗi ngày tăng kịch trần - Ảnh 1.

Cổ phiếu RIC vẫn chưa dứt chuỗi ngày tăng kịch trần - Ảnh 2.

Cổ phiếu RIC vẫn chưa dứt chuỗi ngày tăng kịch trần - Ảnh 3.

Cổ phiếu RIC vẫn chưa dứt chuỗi ngày tăng kịch trần - Ảnh 4.

Cổ phiếu RIC vẫn chưa dứt chuỗi ngày tăng kịch trần - Ảnh 5.

Cổ phiếu RIC vẫn chưa dứt chuỗi ngày tăng kịch trần - Ảnh 6.

Cổ phiếu RIC vẫn chưa dứt chuỗi ngày tăng kịch trần - Ảnh 7.

Cổ phiếu RIC vẫn chưa dứt chuỗi ngày tăng kịch trần - Ảnh 8.

Cổ phiếu RIC vẫn chưa dứt chuỗi ngày tăng kịch trần - Ảnh 9.