13:44 25/07/2021

Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt

Thuỷ Tiên -

Tuần vừa qua, nhóm cổ phiếu tăng tốt trên sàn HOSE phần lớn chỉ có thanh khoản thấp, hầu hếu đều dưới 1 triệu đơn vị/phiên...

Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 1
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 2
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 3
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 4
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 5
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 6
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 7
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 8
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 9