13:44 25/07/2021

Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt

Thuỷ Tiên

Tuần vừa qua, nhóm cổ phiếu tăng tốt trên sàn HOSE phần lớn chỉ có thanh khoản thấp, hầu hếu đều dưới 1 triệu đơn vị/phiên...

Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 1
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 2
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 3
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 4
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 5
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 6
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 7
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 8
Cổ phiếu tăng giá nhưng thanh khoản lại èo ọt - Ảnh 9