18:19 21/07/2021

Điểm danh loạt cổ phiếu nguy cơ bị loại và giảm tỷ trọng trong rổ VnDiamond

Thu Minh

Các quy tắc mới khiến CTD và TCM có thể bị loại khỏi chỉ số VNDiamond trong khi tỷ trọng của EIB, VIB, MWG và PNJ có thể sẽ giảm do tỷ lệ thanh khoản hiện tại thấp...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) mới đây đã cập nhật quy tắc chỉ số VnDiamond với các thay đổi về thời gian niêm yết, vốn hóa thị trường, thanh khoản và giới hạn sở hữu nước ngoài. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ tháng 10/2021.

Đánh giá về những thay đổi quy tắc VnDiamond, Chứng khoán VnDirect cho rằng, quy định mới sẽ thắt chặt một số tiêu chí về thời gian niêm yết, vốn hóa, thanh khoản và giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng của chỉ số.

Theo ước tính dựa trên các quy định mới, một số cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy định mới. Cụ thể, quy tắc mới yêu cầu cổ phiếu thành phần VNDiamond phải có vốn hóa thị trường điều chỉnh freefloat lớn hơn 2.000 tỷ đồng, điều này có nghĩa là CTD và TCM có thể bị loại khỏi chỉ số VNDiamond nếu không thể duy trì vốn hóa thị trường điều chỉnh freefloat lớn hơn 2.000 tỷ đồng trong kỳ xem xét tiếp theo.

Điểm danh loạt cổ phiếu nguy cơ bị loại và giảm tỷ trọng trong rổ VnDiamond - Ảnh 1

Quy tắc mới áp dụng tỷ lệ thanh khoản vào công thức tính toán chỉ số, điều này đồng nghĩa với việc các cổ phiếu có hệ số thanh khoản thấp sẽ bị giảm tỷ trọng trong chỉ số VNDiamond. Dựa trên số liệu vào T6/2021, tỷ trọng của EIB, VIB, MWG và PNJ có thể sẽ giảm do tỷ lệ thanh khoản hiện tại thấp.

Quy tắc mới cũng siết chặt tỷ lệ sở hữu nước ngoài, dẫn đến các cổ phiếu có tỷ lệ giới hạn sở hữu nước ngoài theo quy chế công ty sẽ ít có cơ hội vào VNDiamond hơn. Chẳng hạn, SHB và BVB đang có kế hoạch hạ room ngoại xuống lần lượt 10% và 5% và có mục tiêu chuyển sang sàn HOSE trong thời gian tới. Mặc dù các cổ phiếu này luôn trong trạng thái hết room nhưng cũng sẽ không đủ điều kiện để vào VNDiamond.

Điểm danh loạt cổ phiếu nguy cơ bị loại và giảm tỷ trọng trong rổ VnDiamond - Ảnh 2

VN DIAMOND là chỉ số có quy mô quỹ (NAV) tham chiếu lớn nhất VNDiamond ETF, tham chiếu chỉ số VN Diamond Index, đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 149,1% so với đầu năm về giá trị tài sản ròng (NAV) lên 573 triệu USD, trở thành quỹ ETF lớn nhất cho đến nay. Bên cạnh đó, chỉ số VN Diamond đã tăng 35,9% so với đầu năm, vượt trội so với VN Index (10,7%) và VN30 Index (25,9%).