17:35 23/07/2021

HNG dừng phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Thagrico

Hà Anh -

Tại cuộc hợp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo, HĐQT sẽ trình danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cổ phiếu riêng lẻ thay thế cho Thagrico hoặc trình phương án dừng thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tuỳ điện kiện thực tế...

Sơ đồ giá cổ phiếu HNG từ đầu năm 2021 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu HNG từ đầu năm 2021 đến nay.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico).

Theo đó, HNG dừng thực hiện phát hành 550 triệu cổ phiếu để hoán đổi với khoản nợ 5.500 tỷ đồng tại Thagrico.

Đồng thời, dừng thực hiện chào bán 191.446.105 cổ phếu riêng lẻ cho Thagrico. Tại cuộc hợp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo, HĐQT sẽ trình danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cổ phiếu riêng lẻ thay thế cho Thagrico hoặc trình phương án dừng thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tuỳ điện kiện thực tế.

Trước đó, HĐQT HNG thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và chào bán CP riêng lẻ. Theo đó, HNG sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn với ngân hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan...

Về phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, số lượng cổ phiếu HNG do nhà đầu tư ngoại nắm giữ trước khi sát phành là 2.833.820 cp, chiếm 0,26% và Thagrico là nhà đầu tư trong nước do đó, số lượng cổ phiếu HNG phát hành thêm được phân phối cho nhà đầu ngoại trong đợt phát hành này là không có nên số lượng cổ phiếu HNG do nhà đầu ngoại sở hữu sau khi phát hành là 2.833.820 cổ phiếu, chiếm 0,15%.

Được biết, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường của HNG đã thông qua các khoản nợ phải trả đối với CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) nợ phải trả của HNG là 6.274,5 tỷ đồng - trong đó, nợ ngắn hạn lên tới 5.122,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thông qua phương án phát hành 741.446.105 cổ phiếu riêng lẻ - Trong đó: cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ là 550.000.000 cổ phiếu và cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động là 191.446.105 cổ phiếu.

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) đạt 7.414,46 tỷ đồng - Trong đó: Giá trị chào bán để hoán đổi nợ: 5.500 tỷ đồng và giá trị chào bán để bổ sung vốn hoạt động: 1.914,46 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau khi tăng thêm sau khi chào bán thành công dự kiến là 7.414,46 tỷ đồng.

Trên thị trường, sau khi đạt mốc 17.200 đồng (cao nhất trong 1 năm qua), chốt phiên ngày 17/1/2021 thì nay giá cổ phiếu này đã giảm một nửa còn 8.250 đồng/cp (chốt phiên ngày 23/7/2021).