12:07 01/03/2023

Công bố lịch thi, đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2023

Đỗ Như -

Ngày 1/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi và đề thi tham khảo các môn tốt nghiệp THPT năm 2023.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29, 30/6/2023. Trong đó, ngày 27/6/2023 làm thủ tục dự thi; ngày 28, 29/6/2023: Tổ chức coi thi; ngày 30/6/2023: Dự phòng.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo  sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp.

Thứ nhất, Bộ sẽ điều chỉnh một số vấn đề kỹ thuật để tăng cường kỷ cương, nền nếp phòng thi cũng như bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt kỳ thi. Điều này được thể hiện trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Thứ hai, đơn vị tiếp tục tăng cường chất lượng đề thi đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức thi. Cùng với các đoàn kiểm tra của Bộ, địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi tại địa phương để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng.

Thứ ba, Bộ sẽ tăng cường quán triệt quy chế và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi; tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, các bên liên quan tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi, nhất là việc thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn gian lận thi cử, đặc biệt là gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao.

Thứ tư, Bộ đẩy mạnh công tác truyền thông để nhận được sự đồng thuận, quyết tâm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả. Trong đó, yêu cầu các Hội đồng thi phổ biến đầy đủ, quán triệt kỹ quy chế thi cho thí sinh, lưu ý thí sinh tuyệt đối không được sử dụng những thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử.

Thứ năm, Bộ sẽ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương trong chỉ đạo tổ chức thi. Trong đó, đề nghị các địa phương chủ động thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi theo đúng tinh thần chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương.

Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với một số môn cụ thể như sau:

Công bố lịch thi, đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 1
Công bố lịch thi, đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 2
Đề thi minh họa môn Toán tốt nghiệp THPT 2023
Đề thi minh họa môn Toán tốt nghiệp THPT 2023
Đề thi minh họa môn Ngữ Văn kỳ thi THPT 2023.
Đề thi minh họa môn Ngữ Văn kỳ thi THPT 2023.