14:17 26/08/2022

Công bố thông tin không đầy đủ, GGG bị phạt tiền

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 240/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng (mã GGG-UPCoM) với tổng số tiền phạt là 170 triệu đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu GGG trên UPCoM thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu GGG trên UPCoM thời gian qua.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 240/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng (mã GGG-UPCoM) với tổng số tiền phạt là 170 triệu đồng.

Cụ thể: GGG bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2020, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020, 2021; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty (QTCT) năm 2020; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với: Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2020, 2021; BCTC tổng hợp kiểm toán năm 2019, 2020 và giải trình ý kiến của tổ chức kiểm toán, Báo cáo tình hình QTCT năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với BCTC kiểm toán năm 2019).

Đồng thời, phạt tiếp 70 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Theo đó, công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình QTCT năm 2020 và 2021 cụ thể: Theo thuyết minh BCTC kiểm toán năm 2020, Công ty có khoản vay từ bên liên quan là bà Nguyễn Thị Nga (người có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty); theo thuyết minh BCTC kiểm toán năm 2020, Công ty có khoản vay từ bên liên quan là ông Nguyễn Cương (Chủ tịch Hội đồng quản trị). Tuy nhiên, Báo cáo tình hình QTCT năm 2020 và 2021 không có nội dung về giao dịch vay nợ giữa Công ty và người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ).

Mới đây, căn cứ Quy chế Tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại HNX ban hành kèm theo Quyết đinh số 634/QĐ-SGDHN ngày 24/9/2019 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (Quy chế Đăng ký giao dịch), HNX thông báo bổ sung lý do hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu hiện đang bị hạn chế giao dịch của các tổ chức đăng ký giao dịch do tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và không có biện pháp khắc phục, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 và điểm a khoản 1 Điều 32 Quy chế Đăng ký giao dịch.

HNX sẽ có thông báo về việc cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi tổ chức đăng ký giao dịch khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Quy chế Đăng ký giao dịch.

Trên thị trường, cổ phiếu GGG ở diện bị hạn chế giao dịch và giá cổ phiếu GGG hiện giao dịch tại mức giá tham chiếu 6.200 đồng/cp trong 4 phiên giao dịch gần đây sau khi tăng 4,55% lên 6.900 đồng/cp trong ngày 18/8.