14:05 23/03/2022

Mua vượt đăng ký, Louis Holdings bị phạt tiền và bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán

Hà Anh

Ngày 11/11/2021, Công ty cổ phần Louis Holdings đăng ký giao dịch mua 3.600.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG) từ ngày 17/11/2021 đến ngày 15/12/2021...

Công ty cổ phần Louis Holdings.
Công ty cổ phần Louis Holdings.

Ngày 22/03/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Holdings (Tp.HCM).

Theo đó, Louis Holdings bị phạt 161.205.000 đồng theo quy định tại điểm h Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Nguyên nhân là do Louis Holdings đã giao dịch vượt quá giá trị đăng ký. Cụ thể: ngày 11/11/2021, Công ty cổ phần Louis Holdings đăng ký giao dịch mua 3.600.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG) từ ngày 17/11/2021 đến ngày 15/12/2021; tuy nhiên, Công ty cổ phần Louis Holdings đã mua 4.674.700 cổ phiếu TGG từ ngày 17/11/2021 đến ngày 30/11/2021, mua vượt 1.074.700 cổ phiếu TGG (tương ứng 10.747.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu TGG)).

Bên cạnh đó, Louis Holdings bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 02 tháng đối với Công ty cổ phần Louis Holdings, quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Được biết, Louis Holdings định hướng phát triển thành một Tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực với 7 lĩnh vực cốt lõi gồm: Nông Nghiệp; Đầu Tư; Mua Bán Sáp Nhập; Chứng Khoán; Điện - Viễn Thông; Bất Động Sản và Dược Phẩm.