13:26 17/06/2022

Đề xuất hàng loạt sáng kiến cho Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Nhĩ Anh

Với chủ để “chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số; phổ cập kỹ năng số,...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 16/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Trong năm 2022, kế hoạch giao các đơn vị thuộc Bộ chủ trì triển khai thực triển khai bảo đảm chất lượng hiệu quả, đúng tiến độ, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, xử lý.

Kế hoạch đề nghị các Bộ ngành chủ quản các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số chủ trì phát động các sáng kiến chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực trước mắt và lâu dài cho người dân trong thời gian từ 1-10/10/2022 hoặc toàn bộ tháng 10/2022.

 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất một số sáng kiến tham khảo cho các bộ ngành. Cụ thể, sáng kiến lãnh đạo số tương lai do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì với các hoạt động khuyến khích sinh viên học tập, làm chủ công nghệ số để phục vụ các ngành, lĩnh vực.

Sáng kiến thúc đẩy mua sắm trực tuyến qua sàn thương mại điện tử do Bộ Công Thương chủ trì sẽ tổ chức phát động sáng kiến thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử lớn. Ví dụ như có chính sách giảm thêm 10% trên tổng hóa đơn cho khách hàng khi mua sắm trực tuyến, tặng quà cho khách hàng mua sắm trực tuyến thứ 1, 10, 101, 1010…

Đối với Ngân hàng nhà nước, Bộ đề xuất sáng kiến thúc đẩy sử dụng dịch vụ ngân hàng số. Theo đó, tổ chức phát động các sáng kiến khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số như: tặng các mã giảm giá 10.000 đồng, 100.000 đồng, 101.000 đồng, 1.010.000 đồng khi khách hàng thực hiện thanh toán bằng cách quét mã VNPAY-QR trên ứng dụng ngân hàng số; tích 10 điểm, 100 điểm, 101 điểm khách hàng thân thiết khi có giao dịch thanh toán trên ứng dụng ngân hàng số…

Với Bộ Giao thông vận tải, Bộ đề xuất sáng kiến thúc đẩy sử dụng sản phẩm dịch vụ số trong lĩnh vực giao thông vận tải, phát động các sáng kiến khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng vận tải số… Ví dụ như giảm thêm 10% trên tổng hóa đơn mua sắm sản phẩm, dịch vụ vận tải khi khách hàng mua sắm trực tuyến và giảm thêm 10% khi khách hàng thực hiện thanh toán trực tuyến…

Để người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp lợi ích thiết thực của chuyển đổi số
Để người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp lợi ích thiết thực của chuyển đổi số

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ ngành tham khảo kế hoạch, chủ động phát động sáng kiến, các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Bộ cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức phát động sáng kiến ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022.

Đối với các doanh nghiệp chủ trì phát động các sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng trong thời gian từ ngày 1-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10.

Bộ đề xuất một số sáng kiến để các doanh nghiệp tham khảo như sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động doanh nghiệp; sáng kiến thúc đẩy sức dụng sản phẩm số, dịch vụ số. Ví dụ, tổ chức một sáng kiến khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp như: tặng 1 tháng cước dịch vụ, tặng 10% thẻ cào, tặng quà cho khách hàng phù hợp với quy định pháp luật.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, định kỳ vào Quý 1 hằng năm sẽ thông báo chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm và ban hành kế hoạch triển khai phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế.