12:07 02/02/2022

Đến năm 2025, Cà Mau huy động 19.000 tỷ đồng để hoàn thành gần 23.000 căn nhà

Mộc Minh -

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Cà Mau cần 618,9ha đất để xây dựng gần 23.000 căn nhà các loại, với tổng nguồn vốn cần huy động khoảng 19.000 tỷ đồng…

Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh cần hoàn thành hơn 3,11 triệu m2 sàn, tương ứng với 22.920 căn nhà.

Cụ thể, nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư: Tổng diện tích sàn hoàn thành là 829.946m2 sàn (chiếm tỷ lệ 25,8 %), tương ứng khoảng 5.928 căn.

Trong đó, nhà ở thương mại do chủ đầu tư xây dựng là 331.756m2 sàn, tương ứng khoảng 2.371 căn.

Nhà ở do các hộ dân tự xây dựng trên các lô nền được chuyển quyền sử dụng đất là 498.190m2 sàn, tương ứng khoảng 3.557 căn.

Nhà ở xã hội: Tổng diện tích sàn hoàn thành là 83.075m2 sàn (chiếm tỷ lệ 2,6%), tương ứng khoảng 1.523 căn.

Trong đó, nhà ở xã hội cho các đối tượng là 60.000m2 sàn, tương ứng khoảng 1.000 căn; diện tích sàn nhà ở cho thuê tối thiểu là 12.000m2 sàn.

Nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động khu công nghiệp là 16.000m2 sàn, tương ứng khoảng 400 căn; diện tích sàn nhà ở cho thuê tối thiểu là 3.200m2 sàn.

Nhà ở xã hội dành cho sinh viên thuê là 7.075m2 sàn, tương ứng khoảng 123 phòng.

Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng trên đất ở hiện hữu là: 2.204.806m2 sàn (chiếm tỷ lệ 71,6%), tương ứng khoảng 15.479 căn.

Nguồn: UBND tỉnh Cà Mau.
Nguồn: UBND tỉnh Cà Mau.

Như vậy, trong giai đoạn 2021 - 2025, loại hình nhà ở riêng lẻ vẫn là loại hình nhà ở chính, nhà ở trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn này phát triển chủ yếu từ các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Mục tiêu đến năm 2025, diện tích sàn nhà ở chung cư đạt 101.663m2 (chiếm khoảng 11,1% diện tích nhà ở phát triển theo dự án); diện tích sàn nhà ở riêng lẻ đạt 3.016.164m2 trên toàn tỉnh.

Về diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh Cà Mau đạt 23m2 sàn/người vào năm 2025 (đô thị là 23,8m2 sàn/người, nông thôn là 22,6m2 sàn/người). Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 12m2 sàn/người. Hiện trạng năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người tại Cà Mau là 21,5m2 sàn/người với tổng dân số 1.192.400 người.

Để đạt được các chỉ tiêu phát triển nhà ở, thời gian tới, tỉnh Cà Mau cần 618,9ha đất để xây dựng các loại hình nhà ở. Cụ thể, dự án nhà ở thương mại cần 411,76ha; đất phục vụ tái định cư gần 36ha; đất phát triển nhà ở xã hội gần 24,2ha; đất nhà ở dân tự xây gần 147ha.

Nguồn vốn cần để phát triển nhà ở dự kiến khoảng 19.249 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách 182,8 tỷ đồng, vốn huy động hơn 19.000 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh đang kêu gọi đầu tư 69 dự án nhà ở thương mại. Địa phương đứng đầu là TP. Cà Mau với 18 dự án, tiếp đến là huyện Cái Nước và huyện Năm Căn đều là 13 dự án, huyện U Minh 09 dự án, huyện Ngọc Hiển 07 dự án, huyện Thới Bình 05 dự án, huyện Trần Văn Thời 03 dự án, huyện Phú Tân 01 dự án.

Một số dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư dự kiến kêu gọi đầu tư có quy mô lớn đáng chú ý, như: Dự án Khu du lịch Mũi Cà Mau tại huyện Ngọc Hiển quy mô 159ha; Dự án Khu dân cư - Dịch vụ thương mại huyện Thới Bình hơn 24,7ha; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới Khánh An (giai đoạn 1) tại huyện U Minh 40ha…

Tại TP. Cà Mau có các dự án lớn: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị sân bay (giai đoạn 1) 200ha; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới sinh thái nghỉ dưỡng và thể dục thể thao Cà Mau (giai đoạn 1) 100ha; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới tại phường 6 và xã Hòa Thành 52ha…

Huyện Trần Văn Thời: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới Sông Đốc (giai đoạn 1 – lấn biển) 200ha; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phía bờ Nam Sông Đốc 200ha…

Huyện Cái Nước: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phía bờ Nam Sông Đốc 50ha; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Tân Hưng 35ha; Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới 2 bên tuyến đường Nam Sông Đốc 30ha…

Huyện Năm Căn: Dự án phát triển nhà ở thương mại kết hợp bố trí tái định cư tại khóm 5 với 52,4ha; Khu dịch vụ - dân cư Năm Căn, Khu kinh tế Năm Căn gần 57,6ha…

 

Huyện Năm Căn sẽ là đô thị loại 3

UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Năm Căn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Năm Căn, gồm: thị trấn Năm Căn và 07 xã: Hàm Rồng, Hiệp Tùng, Đất Mới, Lâm Hải, Hàng Vịnh, Tam Giang, Tam Giang Đông. Tổng diện tích thực hiện quy hoạch là 490,85 km2, dân số 56.789 người.

Việc quy hoạch huyện Năm Căn nhằm phát huy thế mạnh của địa phương; khai thác không gian đô thị - nông thôn, không gian phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch... gắn với việc gìn giữ giá trị sinh thái và nhân văn, đáp ứng tiêu chí huyện nông thôn mới.

Theo kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác định đô thị Năm Căn sẽ đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào giai đoạn 2021 – 2025.

Huyện Năm Căn thuộc hành lang kinh tế biển và ven biển với đặc điểm có 02 mặt tiếp giáp với biển Đông và biển Tây. Đây là vùng chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh Cà Mau; đô thị Năm Căn là 1 trong 3 đô thị động lực của tỉnh Cà Mau (gồm TP. Cà Mau, đô thị Sông Đốc và đô thị Năm Căn).