16:30 31/05/2022

Dự báo một ngân hàng sẽ được FTSE Vietnam ETF mua mạnh trong kỳ cơ cấu tháng 6

Thuỷ Tiên

FTSE Vietnam ETF sẽ hoàn tất cơ cấu danh mục vào ngày 17/6 trên cơ sở dữ liệu kết thúc tại ngày 27/5/2022...

Ngày 3/6 tới đây, FTSE Vietnam Index – chỉ số cơ sở của FTSE Vietnam ETF sẽ công bố danh mục định kỳ quý 2/2022. Quỹ này sau đó sẽ hoàn tất cơ cấu danh mục của mình vào ngày 17/6 trên cơ sở dữ liệu kết thúc tại ngày 27/05/2022.

Theo đó, Công ty Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã đưa ra ước tính về hoạt động cơ cấu và giao dịch của FTSE Vietnam ETF.

Cụ thể, dựa trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu do FTSE Russell công bố, BSC dự báo FTSE Vietnam ETF sẽ thêm mới hai cổ phiếu SHB và NLG, đồng thời sẽ loại cổ phiếu APC khỏi rổ danh mục trong kỳ cơ cấu này.

Trong đó, cổ phiếu SHB sẽ được FTSE Vietnam ETF mua vào khoảng 17,9 triệu cổ phiếu, qua đó chiếm tỷ trọng 4% danh mục. Tương tự, NLG sẽ được mua FTSE Vietnam ETF mua mới hơn 3,2 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, cùng tại chiều mua, FTSE Vietnam ETF cũng đẩy mạnh mua vào STB với 8,2 triệu cổ phiếu; VND với 1,5 triệu cổ phiếu; DXG với 1,3 triệu cổ phiếu; HSG với 1,1 triệu cổ phiếu...

Ở chiều ngược lại, để thực hiện loại APH, FTSE Vietnam ETF sẽ bán toàn bộ hơn 1,5 triệu cổ phiếu này. Đồng thời, quỹ cũng bán mạnh một số cổ phiếu như VRE với 3,2 triệu cổ phiếu; VHM với 1,9 triệu cổ phiếu; MSN với 1,4 triệu cổ phiếu…

Dự báo một ngân hàng sẽ được FTSE Vietnam ETF mua mạnh trong kỳ cơ cấu tháng 6 - Ảnh 1

Cùng quan điểm, dựa trên số liệu chốt ngày 23/5, Công ty Chứng khoán SSI cũng dự báo SHB, NLG, VHC có thể được thêm vào chỉ số do đã đạt đủ các yêu cầu của chỉ số. Trong khi APH có thể bị loại do không duy trì được giá trị vốn hóa yêu cầu.

Tuy nhiên, SSI chỉ cho rằng, FTSE Vietnam ETF sẽ mua hơn 7 triệu cổ phiếu SHB; gần 1,7 triệu cổ phiếu NLG và hơn 724 nghìn cổ phiếu VHC.

Dự báo một ngân hàng sẽ được FTSE Vietnam ETF mua mạnh trong kỳ cơ cấu tháng 6 - Ảnh 2

Còn theo theo tính toán của Công ty chứng khoán Yuanta, SHB và NLG đáp ứng các tiêu chí đặt ra của quỹ FTSE Vietnam ETF. Do đó, quỹ này sẽ mua mới lần lượt 15,3 triệu cổ phiếu SHB tương ứng với 225 tỷ đồng và 4,7 triệu cổ phiếu NLG tương ứng giá trị 233 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, quỹ này sẽ loại APH vì giá trị vốn hoá thị trường thấp hơn 0,5% giá trị vốn hoá thị trường của FTSE Vietnam ETF. Quỹ ngoại cũng sẽ bán ra 1,3 triệu cổ phiếu HPG; 776 nghìn cổ phiếu VIC; VHM bị bán 807 nghìn cổ phiếu; SSI là 461 nghìn cổ phiếu; các cổ phiếu còn lại bị bán không đáng kể.

Dự báo của Công ty Chứng khoán Yuanta cho kỳ cơ cấu mới của FTSE Vietnam ETF
Dự báo của Công ty Chứng khoán Yuanta cho kỳ cơ cấu mới của FTSE Vietnam ETF

Như vậy, SHB và NLG là điểm chung của các dự báo trên. Trong đó, khối lượng SHB được mua vào sẽ ít nhất khoảng hơn 7 triệu đơn vị.