17:20 13/01/2022

Đứng đầu toàn quốc thu ngân sách năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội gấp rút triển khai 4 giải pháp

Ánh Tuyết -

Cục Thuế TP. Hà Nội tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 289.750 tỷ đồng trong năm 2022...

Năm 2022, Cục Thuế Hà Nội được giao dự toán với tỷ trọng chiếm trên 24% tổng thu ngân sách nội địa cả nước, đứng đầu toàn quốc.
Năm 2022, Cục Thuế Hà Nội được giao dự toán với tỷ trọng chiếm trên 24% tổng thu ngân sách nội địa cả nước, đứng đầu toàn quốc.

Cục Thuế TP. Hà Nội dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 trong nước nói chung, Thủ đô nói riêng sẽ dần phục hồi, thích ứng với điều kiện mới, tuy nhiên vẫn sẽ còn không ít những thách thức, khó khăn đan xen.

Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022, góp phần hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô cũng như của cả nước, ngay từ đầu năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm.

 

Năm 2022, Cục Thuế Hà Nội được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 289.750 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 24% tổng thu ngân sách nội địa cả nước, đứng đầu toàn quốc.

Một là, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chức năng quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, trọng tâm là thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, chú trọng các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chống xói mòn cơ sở thuế. Kiểm soát chặt chẽ, đôn đốc kịp thời các khoản nợ đọng, phấn đấu tỷ lệ nợ đảm bảo chỉ tiêu theo yêu cầu.

Hai là, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy tối đa hiệu quả các chính sách về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế của trung ương và thành phố, qua đó giúp doanh nghiệp, người nộp thuế ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Ba là, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người nộp thuế và cho cả cơ quan thuế, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số một cách toàn diện.

Bốn là, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Năm 2021, vượt qua khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch, tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội do ngành thuế quản lý thực hiện 241.401 tỷ đồng, vượt 11,3% so với dự toán pháp lệnh.

Đáng chú ý, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh năm 2021 là 142.461 tỷ đồng, vượt 18,4% dự toán pháp lệnh, tăng 18,5% so năm 2020. Điều này cho thấy cơ cấu nguồn thu có sự chuyển dịch theo hướng bền vững. Qua đó, góp phần quan trọng cân đối thu chi của thành phố và đóng góp vào thành công chung của cả nước.

Để sớm về đích nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế TP. Hà Nội tăng cường kiểm tra tại bàn trên cơ sở hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, tập trung theo chuyên đề đối với các lĩnh vực rủi ro chuyển nhượng vốn, giao dịch liên kết, chuyển giá, chuyển nhượng bất động sản, nhà đất, thương mại điện tử, hoàn thuế....

Kết quả năm 2021 hoàn thành 16.217 cuộc thanh kiểm tra đạt 130% kế hoạch của Tổng cục Thuế với tổng số truy thu, truy hoàn và phạt là 2.470 tỷ đồng, tăng mạnh 55% so với cùng kỳ; giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 358 tỷ đồng; giảm lỗ 7.190 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Cục Thuế TP. Hà Nội chú trọng nắm bắt những phương thức sản xuất kinh doanh mới để bao quát nguồn thu, đặc biệt là các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số, triển khai hiệu quả các chuyên đề chống thất thu, chống gian lận hoàn thuế, qua đó mở rộng nguồn thu, chống xói mòn cơ sở thuế.

Cục Thuế TP. Hà Nội chủ động kiểm soát đưa vào quản lý bài bản các trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử nhằm mở rộng cơ sở thu. Theo đó, năm 2021, Cục Thuế phân loại để quản lý và thu được 110 tỷ đồng tiền thuế của 5 nhóm đối tượng có các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.