13:03 08/06/2021

Giá cao nhất trong 52 tuần, nhiều lãnh đạo đăng ký chuyển nhượng cổ phiếu SSI

Hà Anh -

Ông Nguyễn Hồng Nam; Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh và ông Phạm Viết Muôn thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE)...

Sơ đồ giá cổ phiếu SSI từ đầu năm 2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu SSI từ đầu năm 2021.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Nam - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Người Uỷ quyền công bố thông tin đăng ký bán 350.000 cổ phiếu.

Mục đích là chuyển quyền sở hữu sang công ty TNHH do mình sở hữu để thuận tiện quản lý. Giao dịch thực hiện từ ngày 11/6/2021 đến ngày 09/7/2021.

Bên nhận số cổ phiếu trên là Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh do ông Nguyễn Hồng Nam - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Người Uỷ quyền công bố thông tin; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh và là thành viên góp vốn 75% vốn điều lệ.

Nếu giao dịch thành công, Bất động sản Sài Gòn Đan Linh sẽ nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau giao dịch là 36.600.713 cổ phiếu, chiếm 5,568% vốn điều lệ.

Cùng thời gian trên, ông Phạm Viết Muôn - thành viên HĐQT, Thành viên Uỷ ban kiểm toán đăng ký bán 26.000 cổ phiếu SSI, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân với phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thoả thuận.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SSI sau khi giảm xuống 26.800 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 1/2/2021) thì mã này tăng giá lên tới 48.900 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 3/6/2021) và là giá cao nhất trong vòng 52 tuần qua . Tuy nhiên chốt phiên ngày 7/6 giá cổ phiếu SSI giảm còn 47.150 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, VCSC vừa có nhận định về cổ phiếu SSI với việc duy trì khuyến nghị là "kém khả quan". Cụ thể là VCSC tăng giá mục tiêu lên 50% nhưng vẫn duy trì khuyến nghị "kém khả quan" dành cho SSI do giá cổ phiếu của SSI đã tăng 46% trong 3 tháng qua.

VCSC tăng giá mục tiêu khi tăng P/B mục tiêu lên 2,5 lần so với 1,8 lần trước đó và tăng dự báo tổng thu nhập ròng cho giai đoạn 2021-2025 lên 38% so với dự báo trước đó của chúng tôi.

Đồng thời, VCSC tăng dự phóng thu nhập ròng năm 2021 thêm 6% lên 1,55 nghìn tỷ đồng (+23% YoY), chủ yếu đến từ việc chúng tôi dự báo doanh thu môi giới tăng 75% và dự báo doanh thu cho vay margin tăng 9% - bị ảnh hưởng bởi mức tăng 45% trong dự báo lỗ từ FVTPL của VCSC và VCSC tiếp tục tin rằng mảng môi giới và cho vay margin sẽ là các mảng dẫn dắt tăng trưởng trong năm 2021 và loại bỏ giả định trước đây của chúng tôi là dư nợ cho vay margin sẽ đi ngang vào năm 2021 so với cuối năm 2020.

Ngoài ra, VCSC tăng dự báo dư nợ cho vay ký quỹ lên 29% so với báo cáo trước đó của VCSC và VCSC tin rằng thu nhập từ đầu tư năm 2020 sẽ tạo ra mức cơ sở cao và khó có thể vượt qua vào năm 2021.

Đáng chú ý là SSI đã thu hẹp chênh lệch định giá với HCM kể từ báo cáo gần nhất của chúng tôi và hiện giao dịch ở mức cao hơn nhẹ là 2,6% dựa trên P/B trượt. Chúng tôi cảm thấy điều này là hợp lý do SSI đang dần thay đổi bảng cân đối kế toán khỏi vị thế thận trọng trước đây và vẫn có khả năng đáng kể để triển khai các khoản đầu tư thu nhập cố định đáo hạn vào dư nợ vay ký quỹ và/hoặc vốn cổ phần trong danh mục FVTPL của công ty.

VCSC cho rằng yếu tố hỗ trợ là giá trị giao dịch thị trường cao hơn dự kiến và dư nợ cho vay margin hoặc lãi ròng lớn trong danh mục đầu tư FVTPL.