21:03 01/06/2021

SSI chốt danh sách chi 649,8 tỷ trả cổ tức 2020, tỷ lệ 10%

Hà Anh -

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) thông báo Quyết định của HĐQT về việc lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt...

Biểu đồ giá cổ phiếu SSI từ đầu năm 2021.
Biểu đồ giá cổ phiếu SSI từ đầu năm 2021.

Theo đó, SSI thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 là ngày 16/6/2021. Dự kiến thời gian chi trả là ngày 15/7/2021.

Trước đó, ĐHĐCĐ tổ chức ngày 22/5 đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 10% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng). Như vậy, SSI sẽ chi ra hơn 649,8 tỷ đồng.

Mới đây, SSI dự kiến phát hành 7,5 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 1,161% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 24/5 đến ngày 3/6/2021.

Đồng thời, SSI cũng có quyết định bán tối đa 1,554 triệu cổ phiếu cổ phiếu quỹ (trên tổng số 2 triệu cổ phiếu quỹ) cho cán bộ nhân viên, nhằm gắn kết lợi ích nhân viên và bổ sung vốn lưu động.

Thời gian giao dịch dự kiến vào ngày 3/6/2021, thông qua phương thức bán trực tiếp cho người lao động đáp ứng điều kiện với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu trên chào bán chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành của từng đợt.

Diễn biến trên thị trường, chốt phiên ngày 1/2/2021, giá cổ phiếu SSI giảm còn 26.800 đồng và tuy nhiên chốt phiên ngày 31/5, giá cổ phiếu tăng lên 44.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 65,6%.